NIADTONG Enero 20, 1961, ang usa sa labing bantugan nga presidenti sa Estados Unidos nga si John F. Kennedy nihimo sa iyang inaugural address.

Usa sa nailing linya sa iyang pamulong mao kini: "Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country."

Kon lamang timan-an ug himuon sa tawo kining gisulti ni Kennedy segurado ta nga dunay dakong kausaban nga mahitabo sa usa ka nasud. Kausaban nga gipaningkamotan sa katawhan.

Niadtong Oktobre 1, takdo nga 100 ka adlaw ang pangatungdanan ni Presidenti Benigno "Noynoy" Aquino III sa nasud. Sulod sa maong mga adlaw giatubang sa presidenti ang nagkadaiyang krisis - problema nga iyang nasunod sa imaging administrasyon ug ang problema nga misulod na sa iyang pamunoan.

Gihatagan ang presidenti og grado sa nagkadaiyang sector. Dunay mihatag og pasado nga grado, dunay mihatag og bagsak nga grado. Nagkadaiya ilang katarungan ug barometro paghatag og grado sa performance ni Aquino.

Ako nagtuo nga kon unsa mang grado nga gihatag sa presidenti, mao usab kana ang performance sa grupo o tawo nga naghatag og grado. Matag usa kanato dunay responsibilidad sa nasud. Ang gamay nimong kalaposan o sipyat duna kanay epekto sa komunidad. Ang problema sa komunidad nga mugna sa mga molupyo dunay epekto sa siyudad. Ug kining suliran sa siyudad moepekto usab kana sa probinsya ug hangtod na ngadto sa nasudnong pamunoan.

Di ba, kon unsay kalamposan sa nasud mahimong kalamposan usab sa katawhan.

Kon malamposon ang presidenti, segurado malamposon ang nanimuyo sa nasud. Ayaw kog ingna kon malamposon ang ginikanan, magkagidlay ang mga anak.

Nakapangutana ba kita "unsa may ikatabang o ikahatag nako sa nasud?"

Ang sagad gud mahitabo mao nga kanunay ta naghangad sa gobiyerno, nagsalig ug nangutana kon unsa may gikahatag sa gobiyerno sa atong kinabuhi.

Kon si Presidenti Aquino kaha maoy mogrado nato. Kon ugaling bagsak ang grado nga iyang ihatag. Makadawat kaha ta?

Inay magmartsa sa kadalanan, mag-protesta batok sa gobiyerno, nganong di man nato sulayan pag-protesta atong kaugalingon nga way lain gitan-aw kon di ang mga hiwi sa pamunoan.

Diha sa pamilya kon di ka kontento sa pagdumala sa imong ginikanan, unsa may imong buhaton. Kon duna kay sipyat o wala ka makauyon sa imong gihimo, giunsa man nimo pagkorehir imong kaugalingon? Gradohi daw imong kaugalingon. Pasado ka o bagsak?