“ANG kanunay nga mando ni Presidente Pinera mao kini: Luwason silang tanan kutob sa atong mahimo.” – Christian Barra, opisyal  sa Interior Ministry sa  Chile, may labut sa mando ni President Sebastian Pinera ngadto sa mga naglangkob sa rescue team sa mga nalubong sa  yuta didto sa Chile. 

    

Ug gihimo gyud nila ang tanan.

Hunahunaa nga siete sientos ka metros ka ilawom sa yuta. Walay gamay nga timailhan nga ikaw maluwas, ug imong gisaksihan ang imong kaugalingong kamatayon, hinayhinay ug sakit nga kamatayon. Ang imong mga tupad nahimutang sa susamang sitwasyon.

Kinahanglang mokaon ka kausa lamang matag 48-oras, usa ra ka lad-ok sa tubig ang mahimo mong imnon.     

Sa panahon sa pagsuway, kinahanglan palibutan nato ang atong kaugalingon sa mga tawo kansang panglantaw sa kinabuhi hilabihan ka positibo. Apan sa nahisgutang sitwasyon, di nato malauman nga madasigon ang tanan. Tinuod nga makatakod ang kaisog, apan mao

usab ang pagtalaw. Dunay mga nipiyong na lang sa ilang mga mata, ug dili gustong mobuka pa niini. Ang uban usab nagdumili pagdawat sa ilang gidangatan kay pipila ka oras pa lang ang nilabay, ang kalibutan puno sa pagmaya ug kasadya, daw way katapusan ang tanan.    

May mga wa mahadlok sa kamatayon, ang ilang gibalak-an mao ang ilang minahal sa kinabuhi nga nahibilin — ang anak nga mao pay pagkahimogso, ang asawa o bana nga nagkasakit; o mga mga butang nga dugay mo nang gustong himoon: pagkuwang nga bout taplan, surprisa nga bout ihatag. Apan uwahi na ang tanan. Usahay lisod ilhon ang kalainan sa kaisog ug pagtalaw. Pagtalaw ba diay ang pagdawat sa kamatayon? Dili ba nga kaisog man ang pagdawat sa kamatuoran?

Sukad nahibaw-an niadtong Agusto 22 nga buhi ang mga didto sa ilawom, ang rescue officials sa Chile niingon nga maabtan pa ug upat ka buwan ang pagkawot sa yuta. Gani, si Presidente Sebastian Pinera nilaom nga makakita nas kahayag karong pasko ang mga natabunan. 

 

Ang tibuok kalibutan nitutok sa Chile, puno sa kakulba, wa masayod kon unsay sunod nga mahitabo. Ang kahanas sa tawo dunay utlanan, ang mga gitawag nato nga batid usahay molingolingo. Usa ka gamayng sayop mahimong motapos sa kinabuhi niadtong mga natabunan.

Ambot kung motuo ka ug milagro. Kung dili, di ko ikaw guroyon. May mga butang nga dili matugkad.   

Ang mga pagsuway sa kinabuhi makalpalig-on sa pamilya. Ang nahitabo sa Chile nakapalig-on sa maong nasud. Gitawag nato nga milagro ang Edsa I, ug gitan-aw kadto sa uban nga kahigoyanan natong tanan aron molambo.