SA linghod nga edad, nabuong na ang edad ni Lina sa mga kamot sa iyang ama-ama nga nilugos kaniya sa makadaghang mga higayon sud sa ilang balay nga nahimutang sa umahan.

Human maniudto niadtong Mayo 1996, sila si Lina u gang iyang duha ka mga igsuon nga nag-edad og 14 ug 12-anyos, nangatug sa ilang kusina.

Kalit lang siyang nahigmata dihang nakabantay siyang dunay nihubo sa iyang sapot. Wa siya magtuo nga ang iyang diayng ama-ama ang nilangkat sa iyang sapot. Niadtong higayuna ang akusado naghubo sab sa iyang sapot.

Wa siya makalihok kay gikuptan ang iyang duha ka mga kamot. Gawas pa, armado si Tito og kutsilyo. Gihulga siyang patyon kon mosinggit.

Nagpahimus si Tito sa higayon human wa na mosukol si Lina kaniya tungod sa kahadlok sa mahitabo kaniya. Gipanghinol sa akusado ang iyang mga pribadong bahin sa lawas. Di pa igo, giromansa siyag maayo sa iyang ama-ama. Sa wa pa buonga ang iyang pagkababaye, gi-finger una siya. Pagkahuman, giangkon gyud ni Tito ang iyang pagkababaye.

Nahitabo ang ikaduhang paglugos sa gabii sa Disyembre 31, 1996. Gisugo ni Tito ang duha ka mga igsuon ni Lina. Human niini, dihang sila na lang duha, gihasmagan dayon sa akusado si Lina. Wa gihapon siyay nahimo kay armado si Tito og kutsilyo. Nasundan pa kini og makatulo ka mga higayon. Wa gyud siya makaako sa pagtug-an kay ang akusado nihulga nga pamatyon sila. Nilanat unag pipila ka mga tuig una nakahimo sa pagtug-an sa kabangis sa iyang ama-ama.

Napalgan sa doctor nga na birhen si Lina.

Si Tito, sa iyang depensa, niingon nga lisod kaayong mahitabo ang pagpang-rape kay kanunay silang magkuyog sa inahan ni Lina. Naa sab kanunay ang iyang mga igsuon sa balay hinungdan nga di gyud mahitabo ang pasangil batok kaniya.

Ikaduha, matod ni Tito, nasuko kaniya si Lina tungod kay kanunay silang mag-away sa inahan niini. Matod niya nga paminawos ang gihimo ni Lina kaniya.

Kon ikaw ang pahukmon, lig-on ba ang kaso batok sa akusado? Guilty ba si Tito sa pasangil batok kaniya? Unsa man sab ang silot batok kaniya?