KOPRASA ang kwarta, iboto ang konsensya. Dawata, isulod sa bulsa, apan sa gihapon sunda ang gamayng tingog ilawom sa imong kasingkasing, mao kana ang tingog sa imong konsensya, mao kana ang tingog sa Diyos. Kan-a ang pa-on, ibilin ang taga.

Leksyona sila nga nagtoo nga ang tanan mahimo nilang iagi sa tinagingting sa kwarta. Ipakita nga ikaw dili si Hudas nga nahaylo, nga mas mahinungdanon kanimo ang kabalaan sa katungod sa pagboto.

Koprasa, tungod kay kanang kwarta nga gipanghatag nila, dili ila. Ilang kinawat gikan sa kaban sa publiko. O, kung ila man kini kaugalingong kwarta, siguradong iniglingkod nila mamawi dayon sila. Diha lamang sa kanunay ninyo pagkopras nga sila motagam.

Nasayod ka ba sa kaubos sa ilang pagtan-aw sa imong pagkatawo? Sa imong pagtalikod sila moyubit ug moingon: “Kalooy sa pobre, sa pipila ka peso mahaylo. Hatagan lang ug pasaw, di na kamao maminaw. Apan mao kanay angay kaniya, wa siyay maayong luna ning kalibotana.”    

Diretso sa presinto, ayaw paglikoliko.

Kanus-a mo katapusang gisunod ang dikta sa katarong? Tibuok kinabuhi ka bang magpuyo nga sa kinabuhi sa usa ka ulipon? Ulipon sa kahadlok, ulipon sa kaignorante, ulipon sa kakabus tungod kay matag piniliay imong gibaligya ang mahinungdanong katungod sa pagpili.    

Ayaw kahadlok sa mga pagpanghasi. Ikaw gawasnon ug dili ulipon. Ayaw iubos ang imong pagkatawo; sukli ang tanang pagpang-abuso. Ipakita sa imong mga anak ang tinood nga dugukan sa paggamit sa katungod, ug dili ang pag-usik niini.

Ang katungod sa pagpili gipakamatyan sa mga nag-una kanato, kay dili ang mga adunahan lang ug ang mga manggialamon ang may katungod kon dili bisan kadtong hinikawan sa ekonomikanhon ug sosyal nga pabor. Sa adlaw sa piniliay, ang dato ug pobre mao ra. 

Dihay panahon diin ang kababayen-an dili makaboto. Nakigbisog ang mga kababayen-an ug ilang nakab-ot ang kadaugan.  Ayaw usiki ang ilang pagtukaw.

Ang demokrasya nagpabiling buhi ug mabulukon kung ang mga nagmahal niini padayong manalipod ug mobarog.

Ug ayaw ko ug ingna nga wa kay mahimo.

(birada_ruphil@yahoo.com)