SAMTANG naninguha ang kagamhanan sa pagpalambo sa pagpuyo sa mga Pinoy, nagkaanam sab kadaghan ang mga tawo nga nanagpuyo sa mga sidewalk.

Sa dakbayan lang sa Sugbo, kon mosuroy ka sa pipila ka mga dapit dinhi, nagkadaghan ang mga tawo nga naa lang mangatulog sa aseras. Ang uban gani kanila way hapin ug way sapot.

Kon adlaw di sila makit-an sa ilang katulganan tungod kay nanginabuhi. Di pinaagi sa pagtrabaho, kon di pinaagi sa pagpakilimos ug pagpamunit og mga basura.

Ang talan-awon nga mas makahilab sa atay di ang nag-inusara lang nga libud suroy, kon di ang usa gyud ka pamilyahan nga naghimo sa aseras nga ilang pinuy-anan.

Naa ang mga bata nga nagkabulingit samtang nagpakilimos o nangatulog uban sa ilang mga ginikanan nga nagkutoy ang tiyan.

Ang uban pa gani gisugo o gigamit sa mga hamtong sa pagpakilimos kay mas humot sila sa mangaging mga tawo. Kinsa bay di malukmay niining mao nga talan-awon?

Tahas sa Department. of Social Welfare and Development (DSWD) ang pagsusi sa kahimtang niining mao nga pamilya ug sa kabataan.

Sutaon unta nila ang kahimtang niini, kansang tumong mao gyud ang pagsusi sa matang sa kinabuhi sa kabataan.

Apan gihimo ba kaha kini sa DSWD? Nakakita kaha sila sa pag-ilaid niining mga tawhana sa katugnaw ug kagahob sa mga aseras?

Magmugna unta sila og programa alang ning mao nga mga pamilya inabagan sa local government units (LGU).

Kay bisan unsa pay ipasiatab sa kagamhanan nga miarang-arang na ang pagpuyo sa katawhan, ang nagkatag nga mga makililimos sa kadalanan, lakip na niadtong way mga pinuy-anan, nagsalamin sa tinud-anay nga kahimtang sa kinabag-an.