Regino T. Flores

Bugnay II, Labangon, Cebu City

Ning adlaw sa mga Santos

Ania ako niining sam-ang

Hinangad ang agtang nangaliya

Sa mga kalag sa mga tawong patay na

Kon hain man karon sila ibutang sa Ginuo.

Sa langit ba, sa impiyerno o purgaturyo?

Ning wanang sa mga lubong

Kining diwa gisikdo’s pamalandong.

Kahiladman mituaw sa hilom,

Mas maayo pa sila nakapahulay na.

Apan ako ania nagpabiling nagtikawtikaw

Ning kalibutan.

Bugno sa panginabuhi: siging kaskas karida,

Kaskas diri, kaskas didto.

Sayaw sa kawad-on!

Ug kining dinagkutan kong kandila

Anhi ko na lang i-ugbok sa Dakong Krus

Kay bisan giunsa ko pagpasarap

Kining panan-aw sa dakong wanang

Sa kalubngan, wa na gyud nako makit-i

Ang lubong sa akong mga igsuon

Nga dugay na diayng gipapas sa panahon!