KALUHA sa paghamtong sa kalibotan ang daghang panghitabo ug kausaban.

Sumala sa Wikipedia, ang edad sa kalibotan naa sa 4.54 bilyon ka tuig base sa radiometric age dating sa meteorite materials.

Sama sa edaran na nga tawo, mogawas gyud ang daghang sakit sa lawas.

Mao kini mando sa kinaiyahan nga di nato kapugngan ug kabahin na pagtuyok sa kinabuhi.

Ang kusog nga linog sa daghang dapit sa kalibotan ug tsunami sa Japan timaan sa nag-ung-ong nga laing yugto sa panahon.

Di ba ang henerasyon sa dinosaur napapas tungod sa grabeng katalagman?

Hinuon, mahimong kapangandaman aron kaminosan ang epekto sa mga linalang sa ibabaw sa yuta labi na sa katawhan.

Ang pagtahod sa katungod sa kinaiyahan molugway sa iyang kahimsog, sama sa pag-atiman sa atong panglawas.

Subo nga pamalandungon nga ang tawo mismo maoy usa sa dakong hinungdan sa pagpaspas sa kausaban sa dagan.

Ang polyusyon bugti sa gitawag nga kalamboan sa industriya gibasol sa climate change o kausaban sa klima sa kalibotan.

Ang ozone layer, motuhop unta sa grabeng kainit sa adlaw, nagusbat tungod sa kemikal nga pollutants sa kawanangan.

Di ba di kasagaran nga masinati ang bagyo panahon sa summer o ting-init?

Bisan sa pamatasan sa tawo dunay dakong kalahian sa dagan sa panahon sa pagbalanse kon unsay makatarunganon ug di, moral ug immoral ug ubang baroganan sa kinabuhi.

Ug nagsamin kini sa atong mabasa, makita ug mabati sa mga balita matag adlaw.

Apan taliwa ning tanan, dunay paglaum - ang pagtuo sa Labawng Makagagahom.