ROTT JERICK D. NUÑEZA

c/o RDN Pharmacy, Catmon, Cebu

LAWOM ang gabii. Hayag ang buwan. Ug ang mga bituon nagkidlap-kidlap daw mga bril-yante nga gisabod sa kawanangan. Nagdugang kini sa kaanindot sa palibot. Samtang ako wa sa kaugalingon nga naglakaw-lakaw sa baybayon. Ang akong mga tunob milakra sa puting bas sa baybayon.

Oo, naguol ako. Ug si Olga ang hinungdan niining tanan. Kinsa ba ang di maguol nga gimahal ko man siya labaw sa akong kaugalingon.

“Andrew, gukda ko!” nagpahiyom siya nga nanungog kanako usa ka higayon niana dinhi sa baybayon.

“Oo, Olga, gukdon ko ikaw!” Gigukod ko siya ug nakuptan. Unya inanay kaming natumba sa puting bas sa baybayon.

“I love you, Sweetie.”

“I love you, too, Andrew,” tubag niya nga midalit og halok kanako. Gibaslan ko kini nga puno sa paghigugma.

Managsilingan kami ni Olga dinhi sa Barangay Flores ning among lungsod sa Catmon.

Matag Dominggo wa kami biyahe. Maong mopauli kami sa akong amahan sa among pinuy-anan aron makapahulay og sakto. Ning adlawa maligo ako sa dagat aron pagtangtang sa kakapoy nga namilit sa akong kalawasan. Hilig sab ni Olga nga maligo sa dagat. Prime kaming magkaabot ug magka-estoryahanay. Nagkasuod kami ug nagkahigugmaay.

Sukad niadto siya na ang inspirasyon sa akong kakugi. Hangtod nga nagplano kami nga magpakasal. Ubay-ubay na ang akong natigom. Dako akog plano alang sa among kaugmaon.

“Unsa god ning kabuanga, Olga? Duha diay mi sa imong kinabuhi?!”

Naundang ang among panaghalok ni Olga. Dali kaming namarog. Ug mitan-aw sa gigikanan sa tingog. Si Abner, anak og adunahan nga taga pikas barangay, maisugon nga nagtan-aw kanamo.

Nakalitan ako. Wa akoy kasayoran nga may laing hinigugma si Olga. Ug si Olga nakuyawan.

“Hala, pagpili kinsa namong duha ni Andrew ang imong pilion?” maisugon gihapon si Abner.

“Mitan-aw si Olga kanako. “Pa-pasayloa ko, Andrew. Si Abner ang akong pilion. May hayag akong kaugmaon kaniya.”

“Apan pinaagi sa akong kakugi, Olga, may hayag usab kitang kaugmaon nga nagpaabot!” pakiluoy ko kaniya.

“Pero di na mahimo, Andrew. Nagsabak ako ug si Abner ang amahan!”

MIHUNONG ako sa paglakaw. May gibunot ako sa akong hawak. Pistola. Oo, kutluon ko ang akong kinabuhi. Kay unsa pay bili niini, nga wa na man ang kinabuhi sa akong kinabuhi? Ug kining baybayon nga saksi sa among panaghigugmaay ni Olga mao usab ang saksi sa akong kamatayon.

Gidaitol ko ang pistola sa akong ulo. Unya gikablit ko ang gatilyo. BANG! Usa ka masipang buto ang mibuak sa kamingaw sa kagabhion. Apan sa dako kong katingala, wa ako maunsa. Gihikap ko ang akong ulo. Wa bisan gamay lang samad. Usbon ko na sab unta pagkablit ang gatilyo, apan dihay miilog niini. Nalabay sa dagat ang pistola.

Milingi-lingi ako aron pagsuta kon kinsay nag-ilog. Way laing tawo. Apan aduna koy nakita: duha ka paresan nga mga tunob sa baybayon. Akoa ang usa ka paresan. Apan ang lain, kang kinsa? Dali akong mibiya sa baybayon. Kinsa siya nga miluwas kanako?

Didto sa unahan may nakita akong rebulto sa Ginuong Diyos. Miduol ako. Sa akong nakita kalit ko kining gigakos ug miluhod atubangan niini. Mihilak ako. Nangayog pasaylo ug nagpasalamat. Kay nakita ko ang iyang tuong palad nga nagkadugo. Ug sa duha ka lapa-lapa niya namilit ang basang mga bas. SIYA diay ang miluwas kanako. (KATAPUSAN)