Mariano F. Mañus, Sr.

5168 Basak-Iba, Lapu-Lapu City

NAHASIGA ang akong mga mata sa pagkakita ko sa tawo nga nagpas-an sa krus. Daw dili ko makatuo sa akong nasaksihan. Aron pagpiho giduol ko si Ronie nga among katagibalangay nga nagpaantaw sa akong na-himutangan.

“Brad, di ba si Fredmon man kanang tawhana?” sukot ko kang Ronie nga mitudlo sa tawo nga nalup-og na ning higayuna.

“Oo, Brad. Si Fredmon kana,” ni Ronie nga mitan-aw sa akong gitudlo nga giapura sa pagpabangon human hapsi sa latigo sa nagpaka sentoryon.

Daan pa lagi ko, siya gyud, matod ko sa akong hunahuna. Apan nganong nagsakripisyo man siya nga dili man siya motuo nga dunay Diyos? Dinhi nanuyhakaw sa akong panumdoman ang iyang pamahayag kanhi niadtong higayon nga ako siyang giagni aron magpasakop sa Couples for Christ nga ako maoy pangulo sa dinhi pa ako napulo ka tuig na ang milabay.

Ang ulahi kong gikumbinser mao si Fredmon.

“Ayaw kog iapil-apil nianang inyong kabuang, Bay,” pintok nga namulong si Fredmon.

“Para nako, way Diyos. Ang tawo naumol ning kalibutana gikan sa lapok. Nakamatikod ka ba sa lapok sa imong punggasan nga sa kadugayan may daghang wait-wati nga manggimok? Ingon usab niana ang kaagi sa tawo.”

“Dili, Brad,” nako pang miukab sa Bibliya. “Ania, basahan tika…”

“Ayaw lang paghago-hago og basa, Bay, kay di ko motuo niana,” ni Fredmon. “Motuo ka mag Bibliya nga wa may pirma sa mga apostoles nga nagsulat niana. Kon dili tuhoan sa husgado ang mga apidabit nga way pirma sa pagsumbong, nganong motuo man kamo nianang Bibliya nga kolurom man kanang dako? Busa, makalakaw ka na, Bay. Duna pa koy daghang buhaton…”

Human niadto milarga ako paingon sa Mindanao kay didto ko idestino sa among manedyer sa sangang buhatan sa kompaniya nga akong gialagaran. Nisunod kanako ang akong pamilya ug didto na kami manimuyo.

Human sa napulo ka tuig, nakadawat kog pahibalo pinaagi sa selpon gikan sa usa ka ig-agaw nga nasakit ang akong inahan ug nagpangita kini kanako. Mihangyo ko sa tagdumala sa kompaniya nga mobakasyon og kinse ka adlaw.

Atol nga Biyernes Santo ang akong pag-abot sa yuta kong natawhan. Samtang nakighinabi sa akong amahan ug mga igsuon mipatigbabaw ang pasyon nga mahinuklugon nga naga-kakusog, timaan nga nagdanga-danga na kini sa among tugkaran.

Sa pag-abot sa pasyon sa among tungod nanaog ko aron pagtan-aw. Mao nga nakita ko si Fredmon nga nagsakripisyo pagpas-an sa krus.

“Brad, di ba dili man motuo og Diyos si Fredmon ug nanghimaraot sa Bibliya kay kuno kolurom kay way pirma sa mga apostoles?” sukot ko kang Ronie.

“Bitaw, Bay,” ni Ronie. “Apan miabot ang panahon nga nasakit ang iyang asawa ug ang bugtong nilang anak. Iya kining gipa-ospital apan wa gayuy alibyo. Niini misangpit siya sa Ginuo. Nagpakitabang alang sa kaayuhan sa mga masakiton. Nisaad siya nga kon mamaayo sila, motuo na siya nga adunay Diyos. Nangaayo ang mga masakiton. Mao nga nagtuon siya sa Bibliya ug dihang nahanas na, nagpasakop sa Couples for Christ. Siya karoy presidente. Di pa kaha igo misaad siya nga mag-sakripisyo sa Biyernes Santo.

Kining atong nakita karon mao ang katumanan sa iyang panaad.” (KATAPUSAN)