Carmelo D. Lariosa

Panadtaran, San Fernando, Cebu

PAGKAHUMAN niyag basa sa sulat sa iyang asawa gibati na hinuon siyag kamingaw sa iyang pamilya. Tulo ka buok ang mga anak nila ni Melia. Ning sitwasyon ni Ralp nga nahilayo siya sa iyang pamilya tungod kay nia dia siya dinhi idestino sa ilang kompaniya sa sangang buhatan sa Mindanao, ingon sa nag-itos og dili matukib nga kamingaw ang matag gabii sa iyang pagkatulog. Damanon siya usahay. Nia siya mag-abang og kuwarto sa balay ni Mr. Kuwadro nga duol-duol ra sa ilang buhatan ug malakaw lang gani ang gilay-on.

Buotan si Mr. Kuwadro apan may sakit nga diyabetes ug naapektohan na ang panan-aw niini. Ang iyang asawa nga si Claudet manghod niyag napulo ka tuig. Sa banabana ni Ralp susama rag panuigon siya ug si Claudet nga may katahom nga makadughit og kaibog sa mga lalake. Buotan sab si Claudet ug maayong motagad kaniya.

“Pila na gani toy imong anak, Ralp?” Usa ka hapon dihang nakahigayon siyag lingkod sa may tanaman gipangutana siya ni Claudet.

“Di man ko manganak, ang akong asawa maoy dunay mga anak,” tubag komedya ni Ralp.

“Siawa nimo, Ralp, uy. Pila bitaw?” may pahiyom ang mga ngabil ni Claudet.

“Tulo bitaw, Ma’am,” hinay ang tingog ni Ralp.

“Nindota nimo, uy, kay duna gyud kay liwat,” hinay usab ang tingog ni Claudet kansang panan-aw didto ipunting sa duha ka buyog nga naniba sa mga bulak sa tanaman.

“Sukad sa akong pagpuyo dinhi sa inyo, Ma’am, wa lagi ko kakitag mga bata dinhi. May anak mo si Sir?” nakapangutana si Ralp.

“Wala miy anak ni Herod; siya ang may diperensya,” ni Claudet nga wala motan-w kang Ralp. “Nindota kaha, no, kon duna na koy anak…”

Gitutokan ni Ralp si Claudet. Nakita niya ang kaanindot sa lawas niini ug natantiya niya nga giuhaw ang babaye sa lawasnong kahinam. May diyabetes ang bana niini ug dili makahatag og hingpit nga kalipay kang Claudet ibabaw sa kama. Usahay mosulod si Claudet sa iyang kuwarto nga nagsul-ob lang og nipis kaayong sinina.

Lalake siya ug natural nga bation siyag kaibog niini, apan mirespeto siya kang Mr. Kuwadro. Dili pod siya buot nga makasala kang Melia nga tua karon uban sa iyang mga anak didto sa Sugbo.

Usahay, kanang mag-inusara si Ralp sa iyang kuwarto bation usab niya ang tumang kamingaw sa iyang asawa ug gusto kini niyang gakson ug hagkan aron ipabati niini ang tim-os ug tiunay niyang pagmahal. Naglikay gyud siya nga dili matental kang Claudet.

Unya wala damha giatake sa kasingkasing si Mr. Kuwadro ug dead on arrival kini paghiabot sa ospital. Nag-inusara na karon si Claudet apan wala maglisod kay siya may gibinlan sa katigayunan sa iyang bana.

Usa ka gabii dihang nahikatulog na si Ralp, nahipugwat siya pagkalit dihang maoy nakita tupad kaniya si Claudet nga way sapot ang lawas. Nabantang kaniya ang kinatibuk-an niini: ang dughan, ang mga paa, ang pus-on ug uban pa nga makaalimputong sa utok sa usa ka lalake.

“Ralpppp… Ralppp, mingaw kaayo ko didto sa akong kuwarto, maong nia ko dinhi mitupad nimooo. Lipaya ko, Ralppp!” paraygon nga tingog ni Claudet nga gusto nag usa ka dakong kumbati ibabaw sa kama.

Gipugngan ni Ralp ang tawhanong kauhaw, apan naanod siya. Naanod gyud.

NING iyang pagpauli karon sa Sugbo gusto ni Ralp nga kalimtan na niya kadtong gabii nga gibisbisan sa tubig ang iyang kauhaw uban sa usa ka binuhat nga giuhaw sab.

Karon nia na siya tupad kang Melia. Tagbawon niya ang iyang kauhaw nga lahi niadtong gabii nga gitental siya. (KATAPUSAN)