SA panahon sa kwaresma dili ikalikay nga maghinuktok kita sa panghitabo sa atong kinabuhi nunot sa atong paghandom sa pagsakit, kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Manunubos.

Usahay, atong mabantayan nga mora'g dula sa tubig-tubig o tumba-lata ra kining atong kinabuhi nga may panahon sa pagkahisukamod ug may panahon sa pagtindog. May panahon sa kasubo sa pagkapildi ug may panahon sa paghudyaka sa kadaugan. Sama sa banay sa akong igsuon sa niaging pila ka semana.

Namatay ang akong suod nga bayaw nga si Armando "Boy" Yee Sr. sa panuigong 61 tungod sa komplikasyon sa renyon. Taud-taud na siyang nagpa-dialysis hangtud nga niabot ang panahon nga dili na modawat og tambal ang iyang lapuy nga lawas. Hastang dakoa sa ilang nagasto gikan sa iyang pagka-hospital, apan wa siyay ikasakit sa buot tungod kay giatiman siya hangtud sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi luyo sa kapit-os karon sa panahon.

Gawas sa mga nagmahal kaniya nga pamilya, ang pamilya sa Diocese of Malaybalay nga gipangulohan ni Obispo Jose Araneta Cabantan ug mga kaparian nga maoy nagsaulog sa Santos nga Misa isip halad sa iyang paglubong didto sa St. Mary of the Holy Rosary Parish. Malipayon kaayo ang ilang pamilya sa mga seminarians ug kaparian sa Bukidnon ug Davao, ilabi na sila si Fr. Bebs Bastasa sa San Alfonso Parish ug Fr. Pete Lamata sa St. Mary sa way puas nilang pag-ampo ug ayuda kanila sa panahon sa ilang pagbangutan.

Gibilin ni Daddy Boy ang iyang minahal nga kapikas nga si Juliet ug mga anak nga sila si Arlene Chua, Araceli Cagakit, Fr. Boyet, Dongdong, Noel mga apo ug umagad.

Sa laing bahin, dunay gikasal sab nga sakop sa among pamilya niadtong Abril 18 nga si Laisa Roldan ngadto sa iyang buotan ug hinigugmang si Rex Bucag. Kung ang kamatayon sa among bayaw nga si Daddy Boy maoy among kasakitan, ang kasal ni Laisa ug Rex maoy pagkabanhaw. Nagpasabot kini nga luyo sa among pagbangutan, may motuyhakaw ug mosidlak nga kahayag ug kalipay sa among banay.

Sama kini sa atong pagtuo nga mga Kristiyano nga ang panahon sa kwaresma dili lamang ang paghandom sa kasakitan ni Jesus nga nagbitay sa Krus sa Golgotha ubos sa sugo ni Pontio Pilato ug mga labawng pari sa mga Judeo 2,000 ka tuig na nga milabay kondili ang pagbuntog niini sa kamatayon.

Tungod sa iyang dakong gugma sa Amahan, iyang gitubos ang sala sa iyang nilalang sa kalibutan pinaagi sa krus.

Seguradong nagmalipayon ang ilang mga ginikanan nga si Manuel ug Arlene Roldan ug Monico ug Precentacion Bucag kay nagmalampuson sila sa ilang tahas sa pagmatuto ug pag-atiman nga mahimo silang mga maayo ug dungganong sakop sa Kristohanong banay.

Pila kaha kanato karon ang nangandoy usab nga ugma damlag makita ang atong mga anak mopaso paingon sa altar sa pagdawat sa sakramento sa kaminyuon kauban sa binuhat nga iyang gipiling makauban sa tibuok kinabuhi?

Busa among pahalipay nila ni Laisa ug Rex ug unta magmalahutayon ug magmabungahon ang inyong panag-uban hangtud sa katapusan.