TUMATAPOS na ang buwan sa Abril. Apan ang iyang madasigong hangin molagbas pa ngadto sa sabakan sa Mayo. Kapahimuslan pa sa mga batan-on nga nagpalupad sa ilang mga tabanog nga usahay magwandog-wandog ubos sa landong sa panganod.

Bisan asa tan-awa, ang panagway sa mga batan-on larawan sa kamaya nga maglantaw sa ilang tabanog nga manakay sa buko-buko sa hangin morag mga langgam nga nanag-awit sa ilang hagong-hagong.

Mahinumdom ko dayon sa akong kabatan-on labi nag mosugod pagkapa-kapa ang hangin sa Abril. Mobuhat dayon kog tabanog gamit ang papel de hapon. Inigkahuman higtan nakog tugot nga tangse nga taas kaayo ang kutay.

Modagan dayon ko ngadto sa lapad nga laguna sa baryo diin nanagpalupad usab ang akong mga katalirungan sa ilang tabanog nga sila si Boy, Rudy, Jaime, Muloy, Nene, ug Leon.

Apan mobalik ko sa agi dayon kay way hagong-hagong ang akong tabanog nga gama sa lapnis nga buli. Human nakog himo sa hagong-hagong mobalik dayon ko sa laguna. Mananoy ang tingog sa akong hagong-hagong, di sama sa uban nga alangisig, kay gipahugtan nakog maayo ang lapnis niini.

Mamakpak gud dayon ang mga babaye nga sila si Diosita, Clarita, Purie, Elena, Lilia, Teresa ug Salvacion nga maghangad sa akong tabanog. Gidayeg nila kini. Dinhi ang akong kasingkasing mora sag sapnayon sa hangin sa Abril.

Kausa, gihagit kog sakdapanay ni Leon. Misugot ko. Morag nagtan-awg buwang ang tanan nga nanan-aw didto sa laguna. May nag-abiba sa kang Leon. Apan ang mga babaye diri laban sa akoa.

Ang kabatid namo ni Leon sa pagpalupad ang nakanindot sa sakdapanay. Apan sa katapusan natuwad ang kang Leon kay nagalhab human maigo sa sungo sa akong tabanog. Minghilom ang mga lalake. Namakpak ang mga babaye.

Pagkasunod tuig wa na ko mosugot og sakdapanay naglikay ko nga adunay masuko. Si Leon di na motagad nako human niadtong iyang pagkaparot. Di man gud kalikayan nga ang imong tabanog sumpay na sa imong pagkatawo.

Kay molayog kini ug molupad suma sa imong tinguha ug damgo. Ang dangatan sa imong tabanog mosangpot sad sa imong kadaugan o kapakyasan.

Bitaw, kaming tanan didto sa laguna nag-iyahay mig palupad sa among tabanog sa hangin sa Abril sa kinabuhi. Si Boy nahimong doctor ug tua na sa Amerika nagpuyo. Si Rudy nahimong artista sa bantawan, radio ug telebisyon. Si Jaime nahimong top salesman sa Manila. Ang uban nakasuwerte unta apan tua na sa laing kalibutan.

Sila si Diosita ug Clarita nahimong mga doctor ug tua na sad sa Amerika. Si Elena nahimong madre. Si Purie ug Lilia mga magtutudlo. Ang uban gisuwerte sad ang ilang tabanog sama nilang Salvacion ug Teresa nga mga malampusong inahan.