Mario Jose Lapina

Cebu City

NABATASAN na ni Jenny ang pagsimba matag buntag sa dili pa siya mosulod sa iyang trabahoan. Gaan man ang iyang pamati matag higayon nga makadungog siya sa pulong sa Diyos.

Usa sa nakapadani sa atensyon sa dalaga matag adto niya sa simbahan mao ang lalakeng makililimos nga anha maglingkod dapit sa may pultahan. Sa iyang tan-aw, anaa pa kini sa pangedaron nga trayenta anyos. Bisan pa man sa kalago sa iyang sapot nga gisul-ob ug sa kahugaw sa pamanit tungod sa tagiptip kay taudtaod na segurong wa makaligo, maaninaw nga aduna kiniy maayong panagway. Gawas sa taas niyang ilong, taas usab siyag pamayhon. Lingin ug itom ang mga mata, medyo sapsing ang lawas ug molutaw ang maayong panagway niini kon tutokan pag-ayo, bisan pag nagkalkag ang hugaw niyang buhok.

Matag adlaw dili sipyaton ni Jenny ang paghatag og limos sa maong lalake. Matag adlaw usab aduna siyay nabantayan nga kinaiya niini. Kay sa matag higayon nga motunol siyag limos, kanunay kining molingiw ug dili moharong pagtan-aw kaniya. Bisan makausa wa gyud siya makadungog nga mihatag kini og pasalamat kaniya, sukwahi sa ubang makililimos nga subra makapasalamat sa grasyang ilang nadawat.

Matag higayon nga mosimba si Jenny mosulod dayon sa iyang hunahuna ang lalakeng makililimos sa simbahan. Gikahibulong pag-ayo sa dalaga ang iyang paghatag og interes niini. Gibati na hinuon siyag kaluoy ug kahingawa niini.

Usa ka buntag dihang nagpaingon na siya sa simbahan nasugatan sa panan-aw ni Jenny ang inahan sa iya kanhing hinigugma nga si Lester. Iya kining gipanid-an kon asa mopaingon. Wala siya magpakita niini. Nagpalayo siya samtang nagsunod gihapon.

Nahinumdom siya karon nga kon dili pa tungod sa inahan ni Lester, dili unta sila si Lester magkabuwag.

Gihigugma niya si Lester kinsa nahigugma usab kaniya sa tim-os. Apan wala makauyon ang inahan sa ulitawo kaniya ni Jenny, kay kabos ang iyang pamilya, samtang ang pamilya ni Lester usa sa mga inilang dato sa ilang dapit.

Nasayod siya nga nasakitan pag-ayo si Lester sa ilang panagbuwag, kay nikuyog kini sa iyang mga barkada nga naglaroy-laroy sa dakbayan. Nakat-on pag-inom og ilimnong makahubog ang ulitawo hangtod nga nisulod sa paggamit og shabu. Dugay nang panahon nga wala na niya makita si Lester. Mga pito na ka tuig ang nakalabay sukad sa ilang panagbuwag.

Samtang padayon nga gisundan ni Jenny ang inahan ni Lester, nahikurat siyag dako dihang mi­duol kini sa lalakeng makililimos nga nagyaka dapit sa pultahan. Gikulbaan siya sa iyang nakita. Namatyagan niya nga kalit gisikdo sa talagsaong pagbati ang iyang kasingkasing. Wala siya makasabot kon unsa kini. Iyang nakita nga daw gimaymayan sa inahan ni Lester ang lalake aron mokuyog kaniya. Apan nagmagahi ang makililimos.

Mihukom si Jenny nga mopaduol sa nahimutangan sa duruha. Wa na siya makapugong sa iyang gibati.

“Ma’am, kinsa man diay na siya?” kalit nga pangutana ni Jenny sa babaye nga nakighinabi sa lalakeng makililimos.

Miyanghag ang babaye ug mitutok kang Jenny. Unya kalit kining migakos sa dalaga. “Jen,

siya si Lester,” matod sa babaye nga mihilak. “Pasayloa ko nga ako ang hinungdan sa inyong panagbuwag! Hu-hu-hu!”

Gitan-aw ni Jenny ang makililimos nga mingisi kaniya. Gipahiyuman niya.

“Tana, anak, mamauli na ta,” matod sa inahan ni Lester nga migunit sa kamot sa iyang anak. “Nia na si Jenny, oh.”

Mitindog si Lester ug misunod paglakaw sa iyang inahan. Gisundan sila sa panan-aw ni Jenny kansang mga mata gilugmawan sa mga luiha. (KATAPUSAN)