Rudy Gabucan

Capitol Site, Cebu City

TINUIG ang pagsimba ni Donya Estrella, kada Enero uno. Karon misimba siya sa San Sebastian Parish church. Sa iyang pagkalawat, gidawat niya ang ostiyas sa walang kamot. Unya mitalikod. Dungan sa iyang pagtuyok gipunit niya sa tuong kamot ang ostiyas. Paghungit niya wa matumong sa iyang baba kay duna siyay nakita nga nakadisturbo sa iyang panghunahuna ug panglihok. Nahulog ang ostiyas. Miligid ug mikaliring sa sinaw nga sawog sa simbahan. Ug diha urong tungod sa tumoy sa sapatos sa lalakeng mortal niya nga kaaway.

“Ang lawas ni Kristo dili gustong mosulod kanimo?” seryuso ang nawong ni Don Donato nga misugat sa tunga sa pasilyo, sa mortal niyang kaaway nga babaye.

Dugay nakatingog si Donya Estrella. Nagpa­ngusmo siya sa kalagot. Hangtod sulod sa simbahan bugalbugalan gihapon siya sa lalakeng kanhi iyang ginigugma. Ug karon, kini iyang gikasilagan. Nagpugong siya sa iyag gibati.

Mga pobre og kagikan sila si Estrella ug Donato. Pero sa gagmay pa sila gihimadlan na daan nga mahimo silang adunahan. Silingan ug kababata sila. Suod silang managhigala.

Si Estrella kamaguwangang anak sa magtiayong Onyong-Colasa. Manananggot si Onyong sa ilang lungsod. Si Donato anak sa magtiayong Kadoy-Pitay. Mananagat si Kadoy.

Sa ilang lungsod way makalabaw sa kahait sa pangutok nilang duha. Gikan sa elementarya hangtod sa hayiskol nag-ulhos lang sila sa pagka valedictorian ug salutatorian. Gitap-il sila. Nagka mutual understanding. Apan ambisyuso si Donato. Pag-gradwar niya sa kursong Civil Engineering, milangyaw siya. Nanimpalad sa Manila. Si Estrella, pagradwar sa Accountancy, nagtukod og accounting firm sa ilang lungsod. Gikaguol niya ang paglangyaw ni Donato.

Wa na silay komunikasyon sukad mibiya si Donato. Ug nadunggan na lang ni Estrella nga naminyo na si Donato og adunahang babaye, anak sa presidente sa kompaniya nga gialagaran niini sa Manila. Naghilak si Estrella sa tago. Kon pangutan-on siya sa mga higala, moingon lang siya nga “puppy love ra man kadtong amo ni Donato.” Apan sa iyang kahiladman gitago lang niya ang kasakit ug kahapdos sa iyang dughan. Sa hilom naglaraw siyang manimalos.

Nakigminyo si Estrella sa usa ka adunahang foreigner. Turista nga Amerikano nga nahimamat niya sa iyang pagtambong og mga symposium.kombensyon ug seminar kalabot sa iyang propesyon. Naadunahan si Estrella. Gipamalit niya ang mga yuta nga gibaligya kaniya diha sa ilang lungsod. Pagkadungog ni Donato sa kalihukan ni Estrella, namalit sab siyag mga yuta sa ilang lungsod. Nagpatukod siyag mansiyon sa lugar nga kanhi gitarukan sa balay sa iyang ginikanan. Mao sab ang gibuhat ni Estrella. Nagribal na karon sila sa kadato. Sila na karon ang labing adunahang mga pamilya sa ilang lungsod.

Ang ilang kompetensya kaniadto sa eskuylahan nagpadayon sa indigay sa ilang kaadunahan karon. Kutob sa negusyo nga imuntar ni Donato sa ilang lungsod, tugbangan ni Estrella.

Biyuda ug biyudo na sila karon. Apan way hunong ang ilang hilom nga pag-indigay. Unya nagkaburoka sila mahitungod sa usa ka dakong luna sa yuta. Ang tag-iya nagbinuang.

Gibaligya ngadto nilang duha ang maong luna. Karon nag-atubang sila sa husgado kon kinsay mas lig-on og katungod sa yuta. Mao kini karon ilang panagbangi sa milabay nga lima ka tuig.

GIPUNIT ni Don Donato ang ostiyas.

“Ambi na!” singka ni Donya Estrella. Nakalingi ang daghang nanimbahay sa ilang nadungog.

“Ihatag ko ni nimo, apan duna koy ipangutana. Unsay imong New Year’s resolution?” ni Don Donato nga nagpahiyom.

“Ikaw una. Isumbalik ko nimo ang pangutana,” ni Donya Estrella nga siga ang mga mata.

“Di na ko mosukol sa kaso. Makig-areglo na ko nimo,” ni Don Donato nga mitunol sa ostiyas kang Donya Estrella kinsa midawat niini ug gihamong dayong tulon.

“Mao usab akong New Year’s resolution. Tu­ngaon na lang nato ang yuta,” matod ni Donya Estrella nga nagpahiyom na.

“Happy New Year!” matod ni Don Donato nga mitunol sa iyang kamot kang Donya Estrella.

“Happy New Year!” tubag ni Donya Estrella.

Nagpahiyom ug nangalipay ang mga tawong nakamatikod sa daw milagrong nahitabo sa Bag-ong Tuig sa ilang lungsod. (KATAPUSAN)