(Pasiuna: Kini ang atong apas-sumpay sa suliran nga gipadangat kanato ni Andrew F. mahitungod sa iyang misis nga nawad-an na sa kainit diha sa kama.)

Dear Andrew F.,

Karon, ato na nga tukion ang mga tambal nga gi-testingan na aron sa pagpangita sa kainit diha sa mga kababainhan.

1. Viagra

Wala gayud kini mosalir sa mga kababainhan. Gani, giundang na intawon sa Pfizer, ang tiggama sa Viagra ang pagtuon niini diha sa 3,000 ka mga kababainhan. Apan wala pa gihapon nawad-an og paglaum tungod kay adunay laing mga pagtuon ang gihimo gamit ang laing produkto alang sa gana sa mga kababainhan.

2. Testosterone

Gisulayan kini sa duha ka dako nga pagtuon sa mga kababainhan nga nakuhaan na sa ilang obaryo ug gitagaan na og estrogen ug nasuta nga napausbaw niini ang aktibidad diha sa sex sa 50 ngadto sa 70 porsiyento sa mga kababainhan.

Ginahimo pa usab ang lain pang mga pagtuon sa laing mga grupo sa mga kababainhan.

Ang problema lamang sa sobra nga testosterone mamahimong makapa-lalaki sa usa ka babaye susama sa pag-ubos sa ilang boses, pagtubo sa mga buhok o pagkawala niini, pagbugas-bugas o paglana sa pamanit, pagkubos sa kadak-on sa suso, pag-usbaw sa kadako sa kinatawo ug dili na hinuon ma-regular sa ilang regla.

Dugang pa, ang laing klase sa testosterone susama sa cream ug gel walay konklusibo nga ebidensiya nga maayo kini sa nagkahupas nga gana sa usa ka babaye.

3. Estratest

Kini ang naaprobahan na sa FDA nga hormone sa usa ka lalaki nga ginabaligya na karon sa merkado alang sa mga kababainhan. Kini kombinasyon sa mainom nga estrogen ug testosterone.

Maskin na ang maong produkto naaprobahan lamang aron tambalan ang mga kainit sa pamanit nga dili mosalir sa estrogen, ginagamit kini sa mga doctor ug sa mga pasyente sa laing tumong gawas sa giaprobahan niini ug kini alang sa gana diha sa kama.

Wala man kini naaprobahan aron mamaayo ang gana sa mga babaye nga nag menopause na apan ang mga pagtuon nagpakita nga mo-trabaho kini sa maong tumong.

Ang maong tambal haum nga tambal alang sa mga babaye nga nakuhaan na og obaryo ug nakamatngon og kainit sa gibati ug pagkubos sa gana human sa operasyon.

Apan hinumdomi nga ang maong tambal, samtang maayo sa ubang mga kababainhan, wala nagpasabot nga maayo alang sa tanan.

Ug susama sa lain pang mga estrogen, ang maong hormone mamahimong makapausbaw sa risgo sa pag-atake sa kasing-kasing, stroke, kanser sa suso, kanser sa matris ug pagkumpol sa dugo sa baga o sa paa.

Makapausbaw usab kini sa risgo sa kanser sa atay ug mamahimong makapa-lalaki ug hitsura sa usa ka babaye.

Apan tungod kay daghan pa gayud ang atong pagahisgutan alang sa suliran sa pagpainit ni misis, tugoti ako nga pagasumpayan na usab ta kini sa sunod nga edisyon ning atong patik. Hangtud sa sunod!

Dr. Fritz

(Alang sa inyong mga sulat-suliran, mamahimo kini ninyong ipadala sa Dear Dr. Fritz, c/o Sunstar-Davao, Door 5 Ebro-Pelayo, Jacinto Street, Davao City o i-e-mail kini sa dokfritz@yahoo.com. Ang dili magpamantala dili matubag!)