Fred Fuentes Monternel

Cebu City

SA LABING unang higayon human sa ilang kaminyuon ni Mariano ug Mayling, nagkuyog ang magtiayon pagsulod sa simbahan sa Basilica Minore del Sto. Nino nga giatol nila sa bisperas sa kasaulogan sa Sinulog. Kaadlawon pa gani apil na sila sa naglinya sa hataas nga kutay sa mga deboto sa mahal nga Patron, nga nagagikan sa lain-laing dapit sa Kabisay-an ug Mindanao. Mohalok sila sa imahen sa Balaang Bata. May sobre silang gidala nga gisukipan og dili gamay nga kantidad sa kuwarta, isip ilang halad sa Santo Nino atol sa kapistahan niini.

“Mayling, kinahanglan piksan nato og halad si Senyor Sto. Nino ning grasya nga Iyang gihatag kanato!”

“Bitaw, Mar. Kinsa bay magdahom nga sa atong kakabos miabot kanato ang suwerte nga igo na kaayong makahaw-as nato gikan sa atong nag-ilaid nga kahimtang ug maharuhay sa atong panginabuhi?”

Parehong anak sa kabos nga ginikanan sila si Mariano ug Mayling sa dapit sa mga eskuwater. Igo lang sila nakatapos sa elementarya ug nagkauyab dayon. Nagminyo sila bisan sa pagsupak sa ilang tagsa-tagsa ka ginikanan. Kay lisod ang pagpangita og trabaho, misangko sa pagpamasura ang batan-ong magtiayon. Adlawng tanan nga nagsuroy-suroy sila sa kadalanan nga nagsalig-ay sa sakong sudlanan sa mga basura nga mahalin sa suking junkshop. Lakip sila sa daghang mamasurahay nga mangabkab sa tambakanan og mga basura sa siyudad.

Malipayon sila nga nagpuyo sa usa ka barungbarong ug nag-ampo kanunay kang Senyor Sto. Nino nga hatagan sila og swerteng grasya sa umaabot nga mga adlaw. Wala man tuod silay sulod-sulod sa simbahan, apan nanalangin sila kanunay sa gamayng imahen ni Sto. Nino nga gibutang ibabaw sa gamay nilang altar.

Usa ka buntag samtang padayon nga nanguykoy sila si Mariano ug Mayling sa tambak nga basura, may nasiklapan silang putos sa itom nga plastik. Gikuha kini ni Mariano ug gihiling. Nahasiga ang ilang mga mata ni Mayling. Pagkadaghang binandol nga salapi.

Milingi-lingi sila. Unya gisulod nila ang putos sa ilang sako. Dali silang namauli ug nanirado sa barungbarong. Hilabihang dugaya sa iniphanay nila sa binandol nga salapi.

Mikabat sa tulo ka milyon ka pesos ang salapi.

Gipaabot nila ang pipila ka semana kon wa bay nangita sa maong kuwarta, bisan diha sa radyo o sa Telebisyon nga balita. Apan wala gyud.

“Mayling, gigasahan kita ni Sto. Nino. Diha sa tambak sa basura anaa diay ang bahandi, ang kuwarta nga maoy nakapausab karon sa dagan sa atong kinabuhi. Busa mohalad kita sa mahal nga Patron sa umaabot nga Sinulog.”

“Oo, Mar. Gigasahan kita ni Santo Nino niana alang sa umaabot natong mga anak, alang sa usa ka haruhay nga pamilya nato. Kinsa bay magdahom nga moabot kanato ang suwerte?

Dili lang gyud kita magpaila sa mga silingan. Gamiton ta kining kuwartaha sa pagnegusyo ug inanay kitang magpatukod og balay. Sakto ka, Mar. Mohalad kita kang Senyor Sto. Nino atol sa iyang kapistahan!”

UG gituman nilang Mariano ug Mayling ang ilang saad kang Senyor Sto. Nino ning bisperas sa Sinulog. Human sila makahalok sa imahen sa Balaang Bata, mainampingon nilang gisulod ang dalang sobre sa urna sa imahen: ang ilang halad nga kantidad nga balor og diyes porsiyento gikan sa kuwarta nga ilang napalgan sa tambak nga mga basura. (KATAPUSAN)