ANG unang nasulod sa akong ulo human nako nadu­ngog sa radyo nga gitumpag sa linog niadtong Oktubre ang kampanaryo sa simbahan sa Santo Nino mao ang pag-adto didto ug pagkuha’g tipaka sa mga batong nangatagak, ug idagan kini sa amo.

Ang ikaduhang nasulod sa akong ulo mao nga basin mapriso ko kon di man gani makulatahan, labi na nga ang sunod nakong nahibaw-an mao nga gi-cordon na sa kapulisan ang simbahan.

Apan unsa kaha kon ningrisgo ko ato? Hangtod karon, may gamay gihapon kong pagmahay nganong wala to nako buhata. Ang bato nga akong kinawat gisulod na tingali nako’g bildong kahon ug gibutang sa altar tapad sa gamay namong imahen sa Santo Niño.

Daghan na tingali ang nangandoy nga unta sila sab adunay sama kabililhon nga butang.

Ug kon magnihit ang kwarta pampalit og gatas sa bata, pwede tingali to nako mabaligya sa Internet og liboan ka pesos, kon di man gani i-display, palinyahan ug pamultahan.

Bitaw, pila ra guy komedya dalang tinuod?

Kon souvenir lang sa Sto. Nino ang hisgutan, wa tingali makalabaw sa bato nga kabahin na sa kasaysayan sa simbahan sa taas nga katuigan. Ug di lang kini ordinaryong bahin sa usa ka-karaang simbahan, ang kampanaryo kining atong gihisgutan.

Ang kampanaryo usa sa labing makahuloganong parte sa simbahan, usa sa labing symbolic, kon sa iningles pa. Ang kampanaryo ang nagdala sa tingog sa simbahang nag-awhag sa katawhan sa pag-ampo. Ang iyang mga kampana way panaganang mamukaw sa nagduka nga lungsod sa di pa mosubang ang adlaw – mga gagmayng kampana sa kalipay, mga dagkong kampana sa kasubo.

Ug sa mga oras nga kini hilum, mingaw ang simbahan ug way misang gipahigayon, ang layog nga kampanaryo padayong nagpahimangno sa katawhan sa paghangad sa langit matag adlaw sa ilang kinabuhi.

Apan sa personal ko nga kasinatian ta dagha’g mahisgutan mahitungod sa kampanaryo.

Sakristan ko sa pagkabata. Ug pribilehiyo namo ang makasaka sa kampanaryo aron motabang pagbagting sa mga kampana. Baliwalaon namo ang kurog sa among tuhod makatkat lang ang gabok ug gibukbok na nga hagdanan.

Ug didto sa kampanaryo, ang labing taas nga edipis­yo sa lungsod, magnganga kami nga mangangha sa talan-awon sa ubos – tua ra ang mga kabalayan, tua ra ang among eskuylahan, tua ra ang merkado, tua ra ang plaza’g munisipyo, tua ra ang gamayng isla sa Kampalabo nga giputos sa kaugalingon niyang misteryo.

Ug labaw sa tanan, tua ra ang mga tawo, sila nga mohunong sa ilang gipambuhat aron moatubang sa simbahan ug mag-ampo kon bagtingon na namo ang kampana sa orasyon.

Ug nahinumdom na ko karon, may mga tipak ang among kampanaryo. Tungod sa kakaraan, ang mga bato naghinay-hinay na’g kahulog. O di ba kaha, tingali’g may mga sakristan nga wa na kahuwat og linog.

(@insoymada on Twitter)