(PASIUNA: Kini ang atong sumpay sa atong tubag sa suliran nga gipadangat kanato ni Nico A. of Toril mahitungod sa pagpangita sa tambal alang sa iyang misis nga wala na gayuy init diha sa kama)

DEAR Nico A. of Toril,

Karon sa pagpadayon nato sa pagtuki sa imong suliran sa pagpangita ninyo og tambal alang sa pagpahibalik sa gana ni misis.

Sa miagi, ako gayud nga gisugyot kaninyo ang pagpangita og doctor ug counselor alang sa inyong suliran.

Apan kung pananglitan, dili komportable ang imong doctor sa panahon nga mohisgot ka na sa inyong problema sa sex, ayaw dayon og hural. Pangita og usa ka gynecologist o sex therapist nga nakahibalo gayud sa mga sangkap nga pisikal, adunay kalambigitan sa relasyon ug emosyonal sa problema diha sa sex. Mamahimo usab kamo nga makigkita kanako. Kontaka lamang si Jen sa 09262100835.

Tungod kay tambal man ang imong gipangita, mamahimo ka nga resitahan sa imong doctor sa mosunod:

* Estrogen nga cream. Kini makatabang kung ang kauga sa kinatawo mao ang makapasakit sa sex. Kini kasagaran nga mahitabo sa panahon sa menopause o sa pagpadede. Mamahimo usab kini nga anaa sa tabletas o patses sa panit.

* Tambal alang sa dugay nga mogahi. Usahay moresita ang mga doctor sa maong mga tambal sa mga babaye nga maglisud nga moinit o magawasan. Ang maong mga tambal makapausbaw sa agos sa dugo sa kinatawo. Apan kini dili makatabang sa usa ka tawo nga wala gayuy gana o dili gayud magawasan. Ang mga babaye nga nag-menopause mamahimong manginahanglan nga moinom og suplemento nga testosterone uban sa tambal alang sa pagpagahi aron gayud ma-epektibo.

* Testosterone. Kini mokubos sa panahon nga nagka-edad ang usa ka babaye. Mao nga ginasugyot kini sa mga babaye nga kubos ang gana usa pa, o sa panahon o human sa menopause, o sa mga babaye nga gikuhaan og obaryo.

* Wellbutrin. Kini usa ka antidepressant ug mamahimong i-resita alang sa kubos nga gana diha sa kama sa mga babaye nga wala pa nag-menopause o kung ang laing antidepressant mao ang ni-apekto sa ilang gana sa sex. Hinumdomi nga ang matag babaye managlahi. Kinahanglan pa gayud nga eksperimentohan niya og unsa ang epektibo alang kaniya.

Adunay mga suplemento nga nagaangkon nga makapausbaw kini sila sa gana. Apan daghan kanila ang kulang gayud sa siyentipikanhon nga pruweba. Gina-base lamang kini kasagaran sa mga anekdota ug mga testimonya. Mao nga ayaw gayud dayon og tuo, kung walay ebidensiya gikan sa pagtuon nga sakto maskin na og grabe ang inyong madungog niini sa radyo, sa mga mabasa man o sa telebisyon.

Gani aduna pay mga suplemento nga adunay sangkap nga mo-trabaho nga susama sa estrogen, susama sa red clover nga delikado ilabi na kung ang usa ka babaye adunay risgo sa mga kanser nga sensitibo sa estrogen, susama sa kanser sa suso ug sa obaryo.

Mao nga istoryahi gayud ang imong doctor sa maskin unsa nga suplemento nga ginainom ni misis karon maskin pa og kini ginaingon nga natural. Aron ma-tsek og ensakto kung unsa man ang mahatag unya niini nga mga side effects.

Good luck!

Dr. Fritz

(Alang sa inyong mga sulat-suliran, mamahimo kini ninyong ipadala sa Dear Dr. Fritz, c/o Sunstar-Davao, Door 5 Ebro-Pelayo Building, Jacinto Street, Davao City o i-e-mail kini sa dokfritz@yahoo.com. Ang dili magpamantala dili matubag!)