Dear Noy Tikyo,

Tagoa ko sa ngalan nga Lovely, 30 anyos, ug dunay duha ka mga igsuon. Mga unom na ka tuig nga gibiyaan mi sa akong Papa. Sukad sa iyang pagbiya, ang ako lang Mama ang nag-atiman namo. Naluoy ko sa akong Mama kay siya na ang nagpas-an sa responsabilidad sa among amahan.

Maayo na lang kay duna siyay trabaho unya ug igo sab ang suweldo. Kini maoy hinungdan nga nakatapos mi sa pag-eskuwela.

Apan sad to know nga miabot ang panahon nga gikuha sab ang among inahan sa Kahitas-an. Sakit para namong mga anak ang nahitabo apan wala mi mahimo kay seguro kabubut-on sab sa Ginoo. Naningkamot na lang sab mi sa among kaugalingon kay duna na man mi trabaho.

Apan ang problema namo karon kay kalit lang nga miuli ang among Papa sa amo ug tinguha nga maoy mokuha sa benepisyo ni Mama sa ilang kompaniya, apil na sa SSS ug Pag-Ibig. Tinguha sab niyang kuhaon ang yuta nga among gipuy-an kay patay na man kuno si Mama.

Puwede ba diay nga ingon niini lang kasayon makuha na ni Papa ang iyang tinguha? Sa panahon nga nag-antus mi, asa siya? Wala gani siya makaatiman bisan og usa ka oras ni mama sa dihang na-confine sa ospital unya karon ingon lang niini ang iyang buhaton kanamo?

Unsa may among buhaton, Noy, bahin niini. Please tabangi mi.

Lovely

Lovely,

Komplikado kaayo ning inyong suliran karon. Bisan tuod og milayas ang inyong amahan sa inyong panimalay, apan wala ni magpasabot nga naputol na ang talikala sa ilang kaminyuon sa inyong inahan.

Nagpasabot nga duna gihapon siyay katungod sa mga kabtangan o propedad sa inyong Mama. Nagbuwag lang sila sa pisikal, apan base sa balaod, minyo gihapon sila.

Apan lisud man sab kon sa ingon lang niini nga kasayon, balewalaon lang sab kamo sa inyong amahan. Di man mahimo nga iyahon lang ang tanan kay naa man sab kamo nga ilang mga anak.

Nagkinahanglan kamo og legal nga opinyon bahin niini. Busa mas makaayo kaninyo nga modangop ug magpatabang og abogado aron nga magiyahan mo og maayo kon unsay angay ninyong buhaton. Di man ko abogado aron nga maoy mopasabot kaninyo bahin sa maong butang. Busa mas maayo nga duol kamo sa tawong saktong makagiya kaninyo sa angay ninyong buhaton bahin niini.

Kon wala kamoy mga kaila nga abogado, puwede man kamo nga moduol sa Public Attorney's Office (PAO) diha sa Hall of Justice ning siyudad aron nga magpatabangan kamo sa inyong problema karon.

O kaha sa mga buhatan sa Social Security System (SSS) o kaha sa Pag-Ibig Fund. Pakisayud kamo kon unsay maayong buhaton sa inyong kahimtang karon.

Noy Tikyo