Alcea Maningo

Cangyan, Carmen, Cebu

HUYHOY ang abaga ni Roy Zapanta nga usa ka registered nurse nga mipauli. Nag-file siyag lima ka application letter sa lima ka lain-laing ospital sa dakbayan, apan way usa nga nidasig niya. Puro way bakante. Miingon lang ang nidawat nga sekretarya sa direktor sa ospital, nga way bakante karong tuiga. Basin sa sunod tuig matawgan siya para interbyu. Karong sayo sa hapon nanaog siya sa dyip pasaheroan diha sa poblasyon sa ilang lungsod sa Iquitos, amihanang Sugbo. Nakita niya nga may mga tawong nagtapok sa aseras atubangan sa dakong bilding nga alang-alang bodega, alang-alang simbahan.

Ang gitapukan duol sa newstand, barbecue stand, burger stand, puwesto sa relohero ug shoe-shine boy, di layo sa merkado. May nadungog siyang tingog sa tawo nga morag nagwali apan wa siya makakita niini.

Nakuryuso si Roy ug miduol sa pundok. Sinati niya ang tingog sa nagwali. Miuliot siya sa pundok. Unya nakita niya si Rel Becalas nga naghigda sa aseras. Nagbasag Bibliya ug may mga gagmayng papel nga gitamdan. “Way tawo nga way problema. Samtang buhi pa ang tawom duna gyuy problema. Busa kon moingon mo nako karon nga wa moy problema, bakakon mo. Sukad sa atong pagkahimugso hangtod sa atong kamatayon, maghambin tag problema.

Gani way natawo nga nagkatawa. Pagkahimugso nato, naghilak ta... timailhan nga sa kinabuhi magsagubang tag mga problema. Apan temporaryo ra ang mga problema. Kon modangop mo sa Diyos masulbad tanan ninyong problema,” padayon nga nagwali si Rel nga nagpanglingi sa mga tawo samtang siya naghigda sa aseras nga naghapin lag mga basiyong karton ug nag-unlan og dagkong libro.

“Hasta ang problema nato sa kuwarta?” sukna ni Roy.

“Kanang problema sa kuwarta mao nay pinakagamay o pinakasayon sa tanang problema. Ang mga mas dagkong problema sama sa kapobre sa panglawas (poor health), kapobre sa kaalam (poor wisdom) ug kapobre sa kinaiya (poor manners) nga kasagaran maoy hinungdan sa kapobre sa sapi, maoy angay unahon pagsulbad,” ni Rel nga way timailhan nga nakaila sa nangutana.

“Bangon diha aron di ka maglisod pagwali,” ni Roy. Nanglingi kaniya ang subra sa napulo ka tawong nagtapok.

‘Bay Roy, ikaw diay? Kon mobangon ko, motindog, mopasalig ba mo nga mokuyog nako sulod sa akong simbahan ug maminaw sa akong wali?” ni Rel.

“Pasalig mi,” ni Roy.

“Oo, maminaw mi nimo!” gikan sa mga tawo.

Mibangon si Rel. Namapha sa lawas ug gitarong niya ang iyang polo. Nanghatag siyag gagmay nga papel sa mga tawo. Hasta sab si Roy gihatagan niya.

“Ayaw kabalaka ana. Wa ni bayranan. Prayer request ni ninyo. Isulat lang ang petsa, inyong ngalan ug address ug pirmahe. Tsekan ninyo ang gusto ninyong iampo nako.” ni Rel. Ang papel dunay tsekananan nga nag-ingon, “Prayer for healing of: (a) physical poverty ( ); (b) intellectual poverty ( ); and/or (c) character poverty ( ).”

Misunod si Roy sa mga tawo nga nanulod sa simbahan nga morag bodega. May mga plastik nga lingkuranan nga nag-atubang sa pulpito. Nanglingkod sila. Mipatong si Rel sa pulpito.

Katalirungan ug silingan ni Roy si Rel. Pareho silang registered nurse. Si Rel kasamtangan sab nga nangaplay pagka nurse sa mga ospital. Apan wa pa sab madawat. Kay ang iyang uyoan mao man ang pastor general sa Divine Healing Fellowship Center, gitudlo si Rel nga pastor sa bag-ong giablihan nga simbahan sa ilang lungsod.

Nag-abang siya ining karaang bodega nga gipanag-iya sa usa ka magpapatigayong naputo sa negusyo. Kay wa magdahom si Roy nga kamaong mowali si Rel naikag siyang maminaw.

Pagkahuman sa wali gipanguha ni Rel ang mga papel nga gi-pil-apan sa mga tawo, lakip na ang kang Roy. Nasayran ni Roy nga tres mil pesos ang allowance ni Rel sa pagka pastor. Ug kon makasumiter siyag daghang mga papel nga penirmahan, may dugang diyes pesos kada papel.

Pagkasunod Sabado, si Roy na say mihigda sa aseras. Ug si Rel ang nanghatag og papel.

Kinsa bay di makuryuso anang tawong maghigda daplin sa karsada nga magyawyaw. (KATAPUSAN0)