Oliver P. Flores, Sogod, Cebu

KON bahin na gani sa kahilig sa babaye, lisod na nga hilabwan si Greg. Wa siyay pili, mabati man ang nawong o maguwapa, madalaga man o minyo, iyang digahan sa iyang makapabanhaw og patay nga mga saad ug panumpa. Daghan na ang mga babaye nga naghilak kay human siya matagbaw sa ilang katam-is, way pupananghid nga iyang biyaan.

Ubay-ubay na sab siyag mga anak sa gawas. Ang iyang asawa nga si Marlene nakadawat na sa pagka palikero ni Greg. Nagpakahilom na lang siya kay sa iyang paniid, di na mapugngan ang kahigal sa iyang bana sa babaye. Hinuon, naghilak siya sa hilom kay gipasagdan na siya ni Greg. Di na manumbaling niya bisan bag-o siyang kaligo ug nagpahumot sa iyang lawas.

Kausa, midip-ig si Marlene pag-ayo kang Greg. Bugnaw ang kagabhion. Nagsul-ob siyag nipis nga nighty. Nangalisbo sa kahumot ang iyang lawas sa bag-o niyang pinalit nga imported perfume. Pero gisingkahan nuon siya ni Greg.

“Palayo gani, Marlene! Gikapuyan ko sa trabaho sa opisina!”

“Ingna nuon nga gikapuyan kag pama­baye!”

Mitalikod si Greg kang Marlene. Pagkataudtaod naghagok na kini. Hilom nga nakapamalikas si Marlene. Iyang gigakos og hugot ang unlan. Nagpamaak siya sa iyang mga ngabil.

Nag-edad nag trayenta si Greg. Guwapo si Greg, maayog trabaho ug suweldo sa opisina.

Nag-edad og bayintey nuybe si Marlene. Maayo sab og trabaho ug suweldo sa opisina nga gialagaran. Pero sulod sa unom ka tuig sa ilang kaminyuon, wa sila tugahig anak.

USA ka gabii, nag-inom si Greg ug si Fidel. Gidapit ni Greg si Fidel nga kauban niya sa opisina og inom. Buotan si Fidel, ulitawo ug way hilig sa babaye. Trayenta sab ang edad ni Fidel. Didto na si Marlene sa ilang kuwarto ni Greg, natulog na.

“Ikaw lang Fidel, kon maghinay-hinay ka. Na, mabiyaan gyud kas biyahe. Kaguwapo nimo, unya di ka makamaong manguyab?”

Gikataw-an ni Greg si Fidel. Nagpangawot si Fidel sa iyang ulo.

“Unsaon ba aron maduol kos babaye, Greg?”

“Kasayon, ah. Regalohi siya kanunay. Cho­colate. Buwak. Unya pangayoa ang number sa iyang selpon. Padad-i siya kanunay og love messages. Kon pangulitawhan mo na siya, pagpakiluoy gyud aron sugton ka.”

Miyango-yango si Fidel.

Nanglabay ang mga adlaw. Matag pauli ni Marlene, dad-an gyud niya si Greg og chocolate. Usahay, red roses pa. Nalipay si Greg. Gipangita kaniya sa iyang asawa ang dakong gugma niini kaniya bisan pa sa iyang pagka badlungon nga pagka bana. Kinaham man sab niya ang chocolate ug roses.

Usa ka gabii, unang nahiabot si Greg sa ilang balay sa Mango Avenue. Nahibulong siya kay wa man si Marlene sa iyang paghiabot. Unya milabay ang mga oras, wa gihapon si Marlene. Gikulbaan na si Greg. Nagtuo siya nga nadisgrasya ang iyang asawa. Unya nadapit ang iyang pagtagad sa suwat nga gipatong sa pasistor sa ilang sala. Iyang gibasa ang suwat.

Gikan ni Marlene ang suwat. Gipaningot si Greg samtang nagbasa. Nakumot niya ang suwat. Mingaab siya, morag bata. Si Marlene mikuyog kang Fidel. Nagtabanay ang duha.

Sa unang higayon, midanguyngoy siya. (KATAPUSAN)