HUMAN na ang bakasyon pero nanaginot pa gihapon ang mga bata og kalingaw sa  popular nga mga Bisdak nga duwa’ng pambata.

Dili nako malimtan akong mga duwa didto sa gidak-an nga lugar sa probinsya sa Medellin, Cebu ni-adtong nagtungha pa ko sa elementarya. Tin-aw pa sa akong panumduman nga magdali-dali gilayon ko og uli gikan sa tunghaan uban sa akong mga higala aron maka ilis og dayon huwat sa dukdok sa lata daplin sa dalan nga maoy signal nga magpundok na sab mi para magduwa sa among mga paborito’ng Bisdak games.

Walay pili, ma babaye man o lalaki, magduwa mi og kasing, gamba (Kaka), dampa, dyolin, shatung, tak­yan, bahaw-bahaw, luthang ug tabanog.

Bisan tuod og ang mga bag-ong henerasyon karon dunay Beyblade, wala gihapo’y makalupig sa akong kasing nga porma og kasing-kasing. Bililhon ang akong bughaw nga kasing kay kini hinagu-an paghimo sa akong  amahan . Inig insaktong buhi og witik dayon igo sa ubang kasing para mohinay og tuyok, mopahiyum dayon ko sa kalipay kay kahibalo ko nga nakadaog na sab ko.

Inig ka Domingo, ting lugsong sa akong mama sa lungsod sa Bogo, mga 10 kilometros ang gilay-on, magpapalit dayon ko og bag-ong tsinelas kay ako man kining gamiton sa duwa nga patid-lata. Kung bag-o ang imong tsinelas, bug-at kini og dali nga maka patid ug igo sa lata.

Kining pa-away sa gamba o kaka mao say hilig nga pundukan sa akong mga kaduwa nga mga lalaki. Usahay, duna koy makit-an nga mga batan-on nga manungas  sa bukid magabi-i nga magdala  og sulu’ para manakop og kaka nga ibulang o derby. Ang tag-iya sa mas dako nga kaka’ dunay dakong puruhan nga makadaog.

Kami sab nga mga batang babaye, mahilig magduwa og takyan.  Among usa ka tiil (kanang na-a sa tu-o nagsul-ob  og sapatos, ang sa wala nagsul-ob  og tsinelas). Kung lihiro ug kusog ka mopatid sa takyan, mas dako imong puruhan nga modaog.

Samtang ang mga batang lalaki mahilig og moduwa ining ‘nerf gun’, kani-adto ang tawag ini kay Luthang. Ang bala ini papel nga binasa ug dinukdok maoy isulod sa buho sa linghod nga kawayan. Mao kini gamiton para sa pag-igo sa kontra.

Mo-abot na gali ang bakasyon (Abril ug Mayo), maglumba na sab dayon ug pangayo og plastic, tukog sa lubi og hilo para maghimo og Tabanog. Mag indigay mi pagpalupad sa lain-laing porma ug kolor nga mga tabanog didto sa lugar nga may dakong wanang  ug halayo sa kuryente.

Bahala og nagkadusingot ug nagkabulingit ko, dili nako ibaylo ang pagsiyagit og kusog ang Syaaattttoooonnnggggg! Labi na kung maka-igo ug makadagan og layo.