(PASIUNA: Kini ang atong apas-sumpay sa suliran nga gipadangat kanato ni Mighty Kong mahitungod sa iyang gusto nga ma-kontrolar gayud ang grabe niya nga mokaon.)

Dear Mighty Kong,

Ania na ang dugang nga pagtuki sa imong suliran aron makontrolar gayud nimo ang imong pagkaon gamit ang dugang pa sa mga malungtaron nga mga estratehiya.

5. Pangita og laing mga pamaagi aron lami ang imong pamati. Kasagaran sa mga tawo nga diha nila ipahinayak sa pagkaon ang ilang gibati, adunay gipahipi nga mga depresyon. Mao nga mas maayo nga mangita ka og mga tinubdan sa kalami nga dili pagkaon. Pananglitan, sulayi ang usa ka butang nga imong ginakalingawan sa bata ka pa susama sa klase sa arte. Ug pagpaugnat gayud sa kusog. Kini ang usa sa pinaka-kusganon nga tambal nga anaa kita aron mamaayo ang sapot. Ug kasagaran, kini ang kritikal nga parte sa pagtabang sa mga tawo aron madumala nila ang maong problema sa grabe nga kagana sa pagkaon.

Karon, unsa man ang imong buhaton kung pananglitan nagsingabot na gayud ang imong kagana sa pagkaon ug naglisud ka na unya sa pagpanagang?

1. Ilha nga naa ka na sa makuyaw nga dapit. Ang unang lakang mao nga kinahanglan nga mailhan gayud ni nimo ang imong gana - usa ka pa anaa sa atubangan sa plato. Ang pagkahibalo usab nimo sa imong mga sapot ug mga kahingawa makatabang usab.

2. Bag-oha ang imong huna-huna. Sa panahon nga maayo ka na nga makahibalo sa imong mga gana, pagpangita og mga pamaagi aron mobag-o ka sa imong mga paglawig. Maayo usab ang pagtamod og mga listahan sa imong mga nag-unang tumong ug mga pagkaon diha sa inyong pridyeder ug dayon, pangutan-a ang imong kaugalingon kung ang pagkaon ba nimo og daghan miuban ba sa imong mga tinguha.

3. Pangita og pamaagi aron mawala ka sa laang. Kasagaran ang paghimo niini mao ang pag-ihap og 0 ngadto sa 60 - gikan sa pagbati nimo sa gana ngadto sa imong pamatasan. Sulayi nga mainat nimo ang oras pa gayud. Kung madelatar nimo ang pagkaon og daghan ug ensakto, mamahimo ni nimo nga malikayan. Ipha ang imong pagginhawa, pag-yoga kung mahimo, paglakaw, pagpaminaw sa musika ug tawagi ang imong higala.

Ug sa panahon nga mokaon ka na, hinaya gayud og usap ang imong pagkaon. Ayaw og pagdali kay wala man kaha ka nisulod pagka-sundalo. Sa maong pamaagi, gamay ra ang imong nakaon apan, bation nimo nga busog ka na tungod kay magpadala ang imong tiyan og mensahe sa imong utok nga aduna nay pagkaon sulod niini. Apan sa panahon nga magdali ka og tulon sa imong pagkaon, sa panahon nga mopadala og mensahe ang imong tiyan sa imong utok nga anaa na kini sulod, tingali baya og nakahurot ka na og usa ka bandihado.

Apan tungod kay daghan-daghan pa gayud kita og pagatukion, tugoti ako nga pagasumpayan na usab ta kini sa sunod nga edisyon ning atong patik. Hangtud sa sunod!

Dr. Fritz

(Alang sa inyong mga sulat-suliran, mamahimo kini ninyong ipadala sa Dear Dr. Fritz, c/o Sunstar-Davao Publishing Inc., Ebro-Pelayo Building, Jacinto St., Davao City, (former Department of Foreign Affairs office), across Ateneo de Davao University and beside Holy Child School of Davao, o i-e-mail kini sa dokfritz@yahoo.com. Ang dili magpamantala dili matubag!)