Jicel Reve S. Gabriel

Cebu City

Ning naglagiting nga kainit sa udtong tutok

Higupon ta ang kabugnaw sa sabaw

Alang sa tiyang nagdaguok,

Hukason ta ang sapaw sa nanubrang

Sapot sa lawas aron batok sa bungag-singot

Ang atong panit maluwas.

Buksi, ablihi ang bugnawng botelya

Tugoting suyupon niini ang kaigang

Sa ginhawaang nagbaga.

Apan yuna ra, ana ba gyud ka manutok?

Kabugnaw ba sa imong presensya

Nga init man unta kaayo kining adlawa!

Makapanglad-ok man pod ta

Nga wa damha.

Sa haguyhoy sa hangin ako mipahiyom

Kay nasingo ko ang mipilit nga alimyon,

Apan laing taghoy sa hangin nangyam-id

Daw nanghimaraot sa kainit sa akong kilid.

Init, antuson ko ang kahait sa imong pagpamaak,

Kay sa akong kaugalingon ako man makaagak.

Apan sabta lang pod ko ining diyutay

Kong kapritso.

Di na ko! Di na ko! Di na lagi ko!

Kausa na lang!

Padayuna ang nanuktok sa udtong tutok!