DI kita propeta sa kahunlakan. Apan ang pagkaguba sa mga timailhan sa maayong katilingban dugay nang nahimugso. Ang nahimo sa mga tigpanalipod ug tigtukod sa katarong maora ra gyud ang pagsustener pagsuki aron naa pay matawag nga katilingbang Pilipinhon. Ang Simbahan nagkurog nga nagbarog sa pagkigbatok sa mga yawa sa pagpuyo.

Ang mga hut-ong sa mga matarong nakig-anduhay pa sa mga hiwi nga nag-ambahan pagpangambak daw bul-og sa busay.

Hunahunaa lang. Ang pagbunog tawo nahimo nang lisensiya sa kasuko. Wa nay pagpugong diha sa kahadlok. Ang kadaghanan nahug og pagpatay nga way unsa-unsa (killing with impunity).

Ang pamintaha nangapyot na tugbaw sa kinatum­yan. Tan-awa ang naa sa kagamhanan ang sud sa utok sa kadaghanan panguwarta, pamigok ug pa­ngurakot ra gyud.

Giluod ta ron sa pork barrel scam. Ang mga kawatan bisan klaro na motapion pa gyud sa kaugalingon batok sa hapos sa hustisya. “ Mosinggit pa gyud, di mi kawatan gipanggukod lang tungod sa pulitika!”

Naa pay kapin sa gatos ka mga magbabalaod nga nalista ni Napoles. Apan maora gihapon gipaabot nga mosinggit kini nga di sila kawatan. Imbestigahon ni sila alang sa katagbawan sa hustisya ug katarungan.

Ang atong moralidad buot na kan-on sa mga ulod, apan tua na nanggilok na sa tutonlan sa mga iro. Las-ay ug lang-og na. Tutoki gud nang sex-escapades karon sa mga batan-on labi na sa mga artista, pastilan, ka makauuwaw.

Gihapinan pag mga malaw-ay nga mga sex video ang matag eskina sa akto sa pakighilawas.

Makasing-al ta nga kini pornograpiya, apan gisaw-an kahinam sa mga dukirok.

Tinuod, naay mga balaod nga makalig-on ug ma­katuyhad unta sa atong moralidad, apan nahimong wa nay bili kay mas bililhon ug makatagbaw ang pagsupak niini.

Ang makalisang mao kining kaisog ug kahawod sa mga drug lord karon. Ang moali sa ilang dalan ihawon sa way unsa-unsa. Kini ang nahitabo sa usa ka pulis opisyal sa usa sa mga lungsod sa Bohol di pa dugay.

Sugal nga illegal ingon man sa naghitak nga drugas grabeng nanabwag sad og kangitngit sa kaugmaon sa atong nasod. Unsay gihimo sa atong kapulisan? Tinuod ni nga ang kadaghanan naa sa payroll sa mga drug ug gambling lord?

Kon kini tinuod ug di sila mapitol, kaluoy tawon sa atong nasod kansang mga molupyo mga drugista. Kaluoy nato labi na sa mga batan-on nga mga buhi pa, apan patay na.

Kuwarta! Kuwarta! Kuwarta! Maoy hinungdan ning tanan. Kining nahitabo hagit lang gihapon sa nahabiling mga matarong. O kaha mokunsad ang divine intervention nga hugason ang mga makasasala.