Ernesto D. Lariosa

San Fernando, Cebu

MAY kabalhinan ang lakang sa panahon. Sa lunhaw pang akong kaisipan nga wa pa katiltilig suliran ang akong kasingkasing diha na ang mga tamsi sa among nataran.

Manag-awit daw magpahibawo sa ilang pagkunsad sa sayong kabuntagon.

Dali ra akong mabitad sa ilang nahimutangan. Ablihan ko dayon ang among tambuanan.

Human kini kabuksi, daw hawiran nila ang akong panan-aw sa ilang mga pako nga maglupad-lupad sa ilang kabuhong sa kalipay. Tusik-tusik sa gihay sa mga bulak sa yellow bells nga maoy pagkalawat sa katam-is sa ilang mga takna niadtong higayuna.

Unom sila ka mga tamsi nga magginukdanay sa kahanginan. Di mamilok kining mga mata nga magtutok kanila samtang tagikon ang huni diha sa ilang mga dila nga makatagbaw kanako.

Kay awit nga gihuboan sa pagpakaaron-ingnon -- usa ka maputli ug lunsay nga tingog nga gipakatawo sa kinaiyahan matag buntag sa among nataran.

Dihang gipangita ko na ang akong kapalaran gibawon ko ang ilang mga awit pamasin nga sa dapit nga akong puntahan mabuhi kini sa laing mga tamsi sa akong kinabuhi. Tuod, nangabot ang mga tamsi didto sa laing nataran sa dughan sa dakbayan. May awit man sila apan sa lahi nga panuni. Di gani maglupad-lupad kay mahadlok nga mapuling sa mga abog sa hanging gikagiwan sa kalab-as. Kalahi nila sa akong mga tamsi sa akong gigikanan.

Nangawhat ang laing kamot sa panahon kanako. Nanagan ang mga adlaw. Buot na kong mobalik sa dapit sa akong mga tamsi. Sa panahon nga wa pa katiltilig suliran ang akong kasingkasing. Apan lahi na gyud ang kasinatian nga napalgan ko sa akong dalan.

Mahimong mga tamsi sila apan dahunog ang mga tingog nga nakalangkat sa mga ugat ning kasingkasing.

Sa akong nabalitaan sa among dapit giguba kuno ang kinaiyahan sa dakong planta sa semento. Labing seguro namalhin na ang akong mga tamsi. Kaha gitunod na sa kawalaan ang ilang kaliwatan nga maoy akong nalantawan nga mahitabo sad sa akong kaliwat.

Mobalik ako sa akong gigikanan. Pangitaon ang mga tamsi sa akong kabatan-on. Akong ipalanog kanila ang akong kasuko. Sa ilang pagpanastamas sa kinaiyahan. Ang pagbungkag sa kabungtoran nga timaan sa ilang kadawo sa bahandi.

Sila gyud manubag kay pangitaan ko sila sa akong mga tamsi! (Katapusan)