Alcea Maningo

Cangyan, Carmen, Cebu

NAGDALI-DALI kog ilis kay hapit na ma-late sa akong programa karong alas tres sa hapon ning adlawng Miyerkules. Duna koy performance sa Green Mea­dow Theater uban sa akong duha ka manghod nga sila si Diogene ug Ruben. Ako si Rudy, ug ang among grupo ginganlan og Gabucan Brothers, imitasyon sa Everly Brothers. Unya may MWF show mi sa Green Meadow Theater sa Bacolod City. Tigkantahan sab mig gospel songs.

Nag-una nako si Diogene ug Ruben. Gipauna nako sila kay nidaginot pa kog katulog. Nagpabilin ko sa among lawak sa Royal Charm Hotel, walking distance lang gikan sa Green Meadow. Samtang nag-ilis ko, nagsige kog tan-aw sa cable TV sulod sa lawak sa hotel. Unya kalit gibalita sa TV nga si Mike Dinopol gibayran og P10 mil­yunes sa usa ka presidential candidate kay gigamit ang tuno sa iyang kanta sa campaign song sa maong kandidato.

Nahanganga ko. Naniga akong mga mata. Diyes milyunes pesos sa usa lang ka kanta!

“Kabuang!” nakasinggit ko. Nag-uros-uros ang akong kasina kang Mike. Nag-aso-aso sab ang akong kalagot. Pagkahuman nakog ilis, midali kog lakaw paingon sa Green Meadow.

Nagpaminti ko samtang naglakaw. Sa akong pagkanta uban sa akong mga igsuon nagpahiyom

akong nawong, apan nagpangagot sa kalagot ang akong kahiladman. “Smiling on the outside but fuming in the inside,” sa Iningles pa.

Dihang gipakanta mig mga gospel songs, wa gyud ko ka-concentrate. Samtang nagkanta ko sa Amazing Grace nga nagpahiyom sa audience, 250 ka tawo sulod sa theater, nag-aso-aso

ang kalagot sulod sa akong kahiladman.

“Diyos ko,” nagbagulbol ko sa akong hunahuna. “Nganong gihatagan man nimog pabor ang grupo ni Mike Dinopol nga immoral ug drug addict man na sila? Ako ug ang akong mga igsuon nga way bisyo nag-agwanta lag kanta ning gamayng teatro atubangan sa 250 ka tawo, katulo sa usa ka semana para may ikabayad sa among binulan nga galastuhan, Imo mang gikalimtan?

Wa koy kalipay, apan giayo ko gihapon akong pagkanta. Sa tunga-tunga sa maong kanta nakadungog kog gamayng tingog. Ako ra seguroy nakadungog kay ako ra mang ngan ang gisampit.

“Rudy, anak ko,” matod sa tingog. “Wa kay labot kang Mike Dinopol. Mind your own business. Gihatagan tikag 250 ka tawo nga audience. Kantahi sila. Pahiyumi sila. Pakan-

a silag espirituhanong pagkaon ug higugmaa sila, sama sa akong paghigugma kanimo.

Buhata ang imong katungdanan. Ako ray bahala kang Mike Dinopol.”

Usa ka gutlo sa grasya. Nalamdagan ko sa ti­ngog. Ug nalinaw ang akong galamhan.

Human sa among gospel songs, gipaila ko ang sunod nga performer, usa ka komedyante, si Billy Amante. Unya misulod ko sa akong dressing room. Sa lamesita tungod sa samin may nakita kong sobre. May ngalan nako. Akong giablihan ug gibasa.

“Sa niaging semana nitambong ko sa inyong show. Ikaw ug ang imong duha ka manghod nikanta og nindot nga bersiyon sa ‘’Great is Thy Faithfulness.’ Nakahupay sa akong galamhan. Gi-operahan akong duha ka tutoy. Gitangtang tungod sa bugon nga cancerous.

Ug matod pa sa doktor, di na ko magdugay. Nahanaw akong kahadlok sa kamatayon. Ikaw ug ang imong mga igsuon dakong grasya alang kanako. Ang inyong awit nakahatag kanakog katakos sa pagdawat sa akong kahimtang. Daghang salamat ninyo! Ang Diyos mag-uban unta kanunay kaninyo! Kanimo matinahuron, Usa ka mapasalamaton nga fan.”

Miluhod ko ug mihilak. Nagpasalamat ko sa Diyos.

Gipangutana ko ang Diyos, “Kinsa man ko nga mosupak sa imong gusto? Ikaw nga nisabulak sa mga bituon sa kalangitan ug nagmugna sa tanang butang sa paglitok lang. Amahan ko, pasayloa ko sa akong garbo, kalagot, kasina, kaarogante ug kakulang sa pagtuo!”

Nahanaw ang akong taas nga garbo sa maong kasinatian. Kamao na ko magpaubos. Gitawag ko dayon si Mike. “Pasayloa ko, Mike, nga may dautang pulong nga nalitok batok nimo! Congratulations sa imong diyes milyunes!” (KATAPUSAN)