BACK to school na sab! Usa sa mga normal nga tulumanon sa mga bag-ong salta sa kolehiyo. Para sa mga Freshmen nga mga tinun-an nga mao pa’y paglugsong sa dakong siyudad gikan sa mga isla ug bukirang bahin sa probinsya, ang pagtungha sa kolehiyo makakulba ug makahadlok.

Apan dili kini angayan nga ikabalaka kay kini normal lang nga kasinati-an sa mga bag-ong salta. Human sa usa ngadto sa duha ka semana, ma-uli-ulian ra kini kay maghinay hinay naman og kakita og mga amigo, amiga, magtutudlo ug makatoltol na sab sa ilang lawak- tung­haan.

Ani-ay akong mga personal nga mga sugyot para pawala sa mga kahingawa ug kakulba:

Makatabang og dako ang pagbisita ug suroy-suroy sa mga lain-laing edipisyo sulod sa tunghaan sa wala pa magsugod ang klase. Ang ubang tunghaan manghatag og mapa sa sulod sa eskwelahan . Susihon kung asa nahimutang ang clinic, canteen, kasil­yas, library, Student Affairs Office og uban pa.

Kasagarang mga tunghaan dunay mga usherettes nga musugat ug moabi-abi sa mga estudyante sa unang adlaw sa klase. Mas maayo kung mo uban sa grupo ug dili sipyaton ang pagtungha sa General Orientation mahitungod sa mga polisiya sa tunghaan nga ipahigayon sa unibersidad.

Sa boarding house pa lang daan, andamon na ang mga gamit sama sa notebooks, libro, calculator, unipormi ug uban pa. Kasagarang mga magtutudlo manghatag na daan og school requirements ug text books sa unang duha ka adlaw. Makatabang kini kung basahon daan aron makakuha na og mga ediya sa uma-abot nga leksyon.

Kahinumdom pa ko dul-an 30 na ka tuig ang milabay, nag segi ko ug sakay og tuyok- tuyok sa jeepney aron akong matultulan ang agi-anan padulong sa tunghaan og ma-anad sa ruta sa jeepney nga akong sakyan matag adlaw. Kini makatabang aron malikayan ang pagkasaag, pagka-ilad ug pagkawala.

Kung mahimo, paninguhaon nga dili ma late sa unang adlaw sa pagtungha inkaso og dunay kausaban sa class schedule, maestro og sa lawak-tunghaan. Ila-ilahon ang imong mga kasikbit nga tinun-an og mangayo sa ilang contact number. Mas maayo nga mukuyog sa grupo aron dunay makadungan.

Kung dunay bakante nga panahon, basahon ang Student Handbook.

Apil-apil sa mga lain-laing kalihukan sa eskwelsahan ug organisasyon/clubs nga haum sa personal nga interes sama sa Writers Club, Theatre Guild, Dance troupe, Photography og uban pa.

Kini ug uban pa nga makapagaan sa pagbati sa mga bag-ong salta ang akong masugyot kay dili lalim ang kamingaw nga temporaryong malayo sa pamilya. Dili kini angay nga ikabalaka kay kita tanan normal nga mo-agi ug makasinate ni-ini labi na ang mga bag-ong salta.

Isip magtutudlo, akong pagyukbo sa akong kau­bang mga maestro/maestra sa ilang way puas nga pagtabang ug pa-ambit sa mga leksyon. Sa mga bag-ong salta sab nga tinun-an, welcome sa kolehiyo ug goodluck sa inyong pagtuon.