Israel G. Ybanez

Mayupay, Quiot, Cebu City

ALAS DIYES sa buntag na kong miabot gikan sa Mactan-Cebu International Airport. Bagang dag-om mipasunding sa langit dihang nahiabot ko sa among balay. Way kahayag sa adlaw mipakita. Maorag nagpakita og kasuko ang langit sa akong pag-abot tungod sa pagbiya ko kaniadto sa akong pamilya nga way pananghid. Ang akong pagpauli naatol sa sumad sa adlawng natawhan sa kinamanghuran kong anak.

Sa kahinam nga makita ko ang akong mga anak ug asawa, misulod ko sa among panimalay nga wa magpahibawo. Midiretso kog lingkod sa sopa diha sa sala. Hilabihang luyaha sa akong kalawasan sa napulog-pito ka oras nakong biyahe gikan sa Canada. Nakurat silang tanan dihang nangguwa sila sa sala gikan sa ilang mga lawak.

“Diin kaha gikan ning animala? Mibiya nga wa mananghid, ug mibalik nga wa magpahibawo!” grabe nga nakayawyaw si Adela, akong asawa.

“Iresponsabling amahan! Mibiyag kaakuhan sa pamilya!” hirit ni Katyren, ang kinamagulangan kong anak nga hilabihan sang sukoa.

Wa lang nako tubayi ang ilang kasuko. Gusto man kong makadungog sa ilang gibati. Nagpabilin nga tak-om akong baba sa ilang pagpanghimaraot nako. Maayo ang duha kong anak nga lalake; nagpabilin silang nagpakahilom.

Kaniadto gihangyo ko si Adela nga motrabaho sa laing nasod. Naglisod ko sa among kahimtang. Nagtungha ang tulo namong anak sa inilang unibersidad sa Sugbo. Si Katyren nikuha og kursong Medisina; si Nolan abogasiya; ug si Bobong, ang kinamanghuran, pagka Piloto ang gustong kuhaon human makatapos sa segundarya. Apan kanunay supakon sa akong asawa ang tinguha ko.

Samtang nagpadayon silang nangasaba nako, miabot si Mamert uban sa iyang pamilya.

May dala silang tibuok litsong baboy ug uban pang putahe alang sa birthday ni Bobong. Miduol si Mamert nako ug migakos.

“Pasalamat lang ming Tiyo Mamert. Pinaagi niya nakatapos ming duha si Nolan sa pag-eskuyla. Siya ang nag-abaga sa tanang gikinahanglan sa among pagtungha ug sa among pagkaon,” ni Katyren nga misulinga kanako.

Mitan-aw si Mamert nako ug miatubang kang Adela ug sa akong mga anak.

“Manang Adela ug kamong akong mga pag-umangkon, sori kaayo nga gililong ko kaninyo ang matuod. Si Manoy Boy maoy tinuod nga mihatag sa tanan ninyong gikinahanglan. Nahadlok siyang masuko ka, Manang, ug unya papaulion mo siya. Di siya gusto nga mabaraw ang iyang plano,” tug-an ni Mamert sa malumong tingog.

Nahimut-okan ang akong asawa ug mga anak sa gipadayag nga kamatuoran ni Mamert.

Human sa pagpamulong ni Mamert miabot ang Van sa Erlam International Carrier. Sila ang mikarga sa akong bagahe: tulo ka Balikbayan boxes.

Nabasa nila ang marka -- From: Engr. Boy Patino, Alberta, Canada. To: Mrs. Adela Patino, Pulo, Bal., Cebu.

“Papa Boy, pasayloa ming duha si Mama. Amo nang nasabtan ang tanan!” ni Katyren nga gilugmawan ang mga mata sa luha, sama sa akong asawa.

Mitindog ko gikan sa sopa ug gigakos si Adela ug si Katyren. Si Nolan ug si Bobong migakos sab kanamo.

“Pasayloa sab ko nga wa mananghid kaninyo sa akong pag-abroad,” matod ko nga nanghalang ang mga mata. Apan may katam-is ang akong pahiyom nga gibalos kanila. Nalipay ko nga natuman ang akong pangandoy.

Unya misangpit si Mamert namo aron mangaon na. Malipayon nga gisaw-an namo ang pagkaon. Sa gawas nakita ko nga milayas ang dag-om didto sa langit. Mipuli ang Adlaw nga mipasigarbo sa kahayag sa iyang mga silaw. (Katapusan)