(PASIUNA: Kini ang atong apas-sumpay sa suliran nga gipadangat kanato ni Nenita of Toril mahitungod sa kahasol nga gibati niya sa iyang lawas una pa siya mag-regla.)

Dear Nenita of Toril,

Ania na gayud kita sa katapusang hugna ning atong pagtuki sa imong suliran.

Karon atong pagasumpayan ang mga butang nga mabuhat nimo diha lamang sa imong panimalay aron molurang ang mga kahasol nga imong gibati pipila ka adlaw usa ka mag-regla.

2. Tulog og ensakto.

Sulayi nga matulog ka sa susamang panahon sa kada gabii ug momata sa susamang panahon kada buntag. Sulayi nga makakuha ka og walo ka oras sa tulog kada gabii. Dugang pa, tinoa ang imong kama nga lugar nga makapahulay ka ug dili lugar alang sa pagkaon, pagbasa, pagtan-aw ug telebisyon o magbuhat og maskin unsa.

3. Pagpaugnat sa kusog nga ensakto.

Sulayi nga magpasingot ka kada duha ka adlaw nga regular. Sulayi nga makapasingot ka og maskin traynta ka minuto ka upat sa kada semana. Kini makatabang kanimo nga mohaum ang imong lawas aron lami ang imong pamati sa tanang panahon, ug dili lamang sa panahon nga reglahon ka.

4. Pag-eskedyul og ensakto.

Maskin pa man ang ubang mga gimbuhaton dili mamahimong mairog, sulayi sa pagbalhin sa ubang mga panghitabo sa imong kinabuhi nga kapoy kaayo kanimo usa ka semana usa ka abtan sa imong kada bulan nga regla. Kini makapakubos sa nibel sa imong stress ug mopakubos sa kinatibuk-an nimo nga pag-antus.

5. Pag-inom og calcium.

Kini ang lain nga maayong pamaagi aron mabuntog nimo ang maong mga kahasol. Pag-inom og calcium nga 1,000 ka mg kada adlaw. Kini makatabang nga mokubos ang imong pagbutod, mga kasakit sa pus-on ug mga kasu-kasoan nga adunay kalambigitan sa umaabot nimo nga regla. Gawas pa niini, ang calcium mohatag usab og dugang nga benepisyo susama sa kusgan nga bukog, ngipon ug mas kubos nga risgo sa pag-ugmad sa osteoporosis unya sa umaabot. Mamahimo usab nga moinom ka og gatas. Mas maayo nga pilion nimo ang gatas nga hataas ang calcium, apan walay taba o fat free.

Kining PMS, adunay mga bulan niini nga daw wala kay bation niini. Apan aduna usab mga bulan nga dili gyud nimo makontrolar ang kahasol nga hatud niini. kining lawas sa usa ka babaye dili usahay matagna. Mao nga ang pagkat-on sa mga lihok sa lawas ug mga estado nga paga-agian sa usa ka babaye makatabang gayud nga madumala ang matag usa nga mas sayon.

Kung pananglitan, anaa lang gihapon ang imong mga kahasol maskin pa man sa imong pagsunod ning atong mga sugyot diri, mas maayo nga makigkita ka sa imong doctor aron matagaan ka og ensaktong pagtagad sa imong sitwasiyon.

Good luck!

Dr. Fritz

(Alang sa inyong mga sulat-suliran, mamahimo kini ninyong ipadala sa Dear Dr. Fritz, c/o Sunstar-Davao Publishing Inc., Ebro-Pelayo Building, Jacinto St., Davao City, (former Department of Foreign Affairs office), across Ateneo de Davao University and beside Holy Child School of Davao, o i-e-mail kini sa dokfritz@yahoo.com. Ang dili magpamantala dili matubag!)