Ni Rencio O. Inoc

Intramuros, Cordova, Cebu

ANG kahamugaway sa kinabuhi sa tawo dili lang makab-ot diha sa pagtungha o pag-eskuyla; makab-ot sab kini pinaagi sa pagkabatid sa trabaho nga iyang giugmad.

Si Lido usa lang ka barbero sa among lungsod sa Intramuros. Ang magtiayong Lido-Tasing may tulo ka mga anak, usa ka babaye ug duha ka lalake. Silang tulo pulos na mga propesyonal. Si Jenelou usa ka magtutudlo; si Jaled computer engineer; ug ang kinamanghuran, si Jian usa na ka seaman.

Unsa man ang sekreto ni Lido nga nakapatungha man sa iyang mga anak? Una, kugihan si Lido. Gani, sa adlawng Dominggo makita si Lido sa iyang barberohan nga nag-atiman sa iyang mga suki. Ikaduha, siya maoy labing maayong barbero sa among barangay. Daghan siyag mga suki: mga estudyante, trabahante, empleyado sa gobyerno. Bisan ang mga ginikanan sa mga bata gusto nga si Lido maoy motupi sa ilang gagmayng mga anak.

Unsa man ang nagtukmod kang Lido nga mahimong usa ka barbero? Tungod kini sa inspirational talk sa mayor sa lungsod, sa adlaw sa ilang gradwasyon sa hayiskol kaniadto.

“Mga gradwado, ako nasayod nga pipila ra kaninyo ang makatungha sa kolehiyo. Pipila ra kaninyo ang makapadayon sa kolehiyo tungod sa kalisod nga atong giatubang karon. Apan mag-unsa man ang dili makatungha? Mag-estambay na ba lang? Manguyab unya magminyo? Dili kini angay ninyong buhaton. Hinuon, gidasig ko kamo sa pagbatid og usa ka trabaho.

Pananglitan, kamong mga babaye, pagtuon mog panahi, pagkat-on og masahe aron mahimong batid nga masahista, o di ba, mokuhag bokasyonal nga kurso sa pagpangluto. Ug kamong mga lalake, pagtuon mo nga mamahimong panday (karpentiro), photographer, laminator, welder ug bisan pagka barbero ba hinuon. Ug dili lang kay basta-basta sa natad sa inyong trabaho, kundili himoa ang inyong kaugalingon nga pinaka maayo o batid sa pinili ninyong trabaho. Kay kon ikaw ang pinaka maayo sa imong trabaho, sama ra nga tua ka sa kapunawpunawan sa imong kalampusan!” Dili mahikalimot si Lido sa pakigpulong sa Mayor.

Mao to nga human gyud sa gradwasyon nila sa hayiskol, mipauli si Lido sa ilang balay. Iyang gikuot ang gamayng tinigom nga salapi aron ipalit og gunting, sudlay ug kupo. Sa iyang hunahuna didto ang panganti nga siya ang mamahimong pinaka maayong barbero sa ilang lungsod. Ug ang iyang pangandoy natuman.

Agig pagpangandam sa kasaulogan sa sentenaryo sa among lungsod sa Intramuros, gipangunayan sa Mayor ang pagpangita sa mga bantugang tawo sa lungsod -- lakip na sa natad sa arte, paugnat sa kusog ug sa binatid nga trabaho.

Mabulukon ang kasaulogan. Daghang tawo ang nanagtapok atbang sa balay lungsod aron mosaksi kon kinsa ang nahiapil sa mga bantugang tawo sa lungsod. Dihay doktor, abogado, propesor ug military. Diha say sastre, welder ug tighimog gitara.

Unya gi-anawons sa Mayor ang labing bantugang tawo sa natad sa binatid nga trabaho.

“Ang atong labing bantugang tawo sa Intramuros sa natad sa pagpanupi mao si Ginong Lido Bongansiso!”

Human iproklamar sa Mayor si Lido misunod dayon ang pakpakay ug hugyaw sa katawhan.

Nalipay sab ko nga nagtan-aw kang Lido, kay siya man ang akong barbero. (Katapusan)