DEAR Noy Tikyo,

Minyo ko ug dunay mga anak. Kaniadto pa di gyud ko hilig og mga babaye kay lalaki ang ako. Napugos lang ko og panguyab og babaye kay aron di ko sugsugon ug di sab ko mauwawan.

Kadtong akong gipanguyaban nga babaye mao to ang nahimo kong asawa karon. Nagminyo mi lima na katuig. Maayo ang among pamuyo bisan og naglisud ko sa akong kaugalingon.

Naglisud ko kay gitago ko man ang akong pagkatawo sa akong asawa ug mga anak. Di ko gusto nga mauwawan sila sa laing tawo nga ako nga ilang amahan usa ka bayot.

Makaya ra man nako nga motago sa akong pagkatawo. Apan usahay man god matental ko nga mangita og lalaki. Hinuon, wala pa man mahitabo nga nanguyab ko og lalaki o kaha nagladlad sa akong kaugalingon.

Unsaon kaha nako og pasabot sa akong pamilya kon ilang masayran ang tinuod kong pagkatawo? Nahadlok ko nga ila kong kasilagan kon mahitabo man kini.

Please tambagi ko.

Bernice

*****

Bernice,

Mintras nga makatago ka pa sa imong tinuod nga pagkatawo ngadto kanila, mas maayo nga hinay-hinayan mo na sila og istorya ug pasabot kon kinsa ka.

Lisud kon unya pa nimo sila sultihan kon nakaladlad ka na sa imong kaugalingon kay makalitan sila ug di na hinuon makapangandam sa ilang angay nga buhaton.

Nakasabot ko sa imong sitwasiyon, apan lisud baya ang magpakaaron-ingnon. Gani talagsa ra nga sama kanimo nga homosexual ang makaaguwanta nga motago sa tinuod nga pagkatawo. Kay kon sa uban ka pa, hagbay ka nang nagwala sa kadalanan.

Apan unta bisan kon moladlad ka na, be professional gihapon. Ayaw og parehas nianang ubang mga bayot nga mora na og pasagad na lang kay nakalingkawas na sa ilang gitagoan. Mora og wala na hinuoy batasan.

Kon di mo na kaya, aw, gawas na sa imong gitagoan ug ipakita kon kinsa ka. Pinaagi niini, di ka na mag-antus ug mahiluna ka na sa imong kaugalingon.

Dawata kon kinsa ka ug ayaw kauwaw sa ubang mga tawo. Angay ka lang mauwaw kon duna kay dautang gibuhat.

Noy Tikyo