DEAR Noy Tikyo,

AKO si Harry. Nakauyab ko kaniadto og maanyag nga babaye nga si Shine. Love kaayo nako siya ug siya unta ang akong damgo nga makauban sa tibuok kong kinabuhi.

Apan niadtong higayona, duna koy kapuyo nga tua sa Manila ug duna mi usa ka anak. Wala kini malilong ngadto kang Shine kay ako man siyang gipahibawo sa tinuod kong kahimtang sa kinabuhi.

Wala ko mahigugma sa akong kapuyo, busa wala ko magpakasal kaniya bisan kon duna mi anak.

Miuli ko sa Manila aron nga akong asikasuhon ang panagbuwag namo sa akong kapuyo ug makigminyo kang Shine. Ug nagbuwag gyud mi sa akong kapuyo.

Apan nalangay ko og balik sa Davao sa dugay nga panahon tungod kay duna sab koy giasikaso sa among pamilya kay didto ko man ibilin ang akong anak.

Nagkita mi og balik ni Shine human ang upat ka tuig. Apan imbis malipay, kasaki ang akong nabati sa among panagkita. Kini gumikan kay minyo na siya sa laing lalaki.

Naglisud ko og dawat sa hitabo, busa bisan kon duna na siyay bana miadto gihapon ko sa ilang gipuy-an atol nga wala ang iyang bana. Kini sa paglaum nga maangkon ko gihapon ang iyang gugma. Kapila kadto ka higayon nga kanunay kong mibisita kaniya. Apan sa ikapito na nakong balik, wala na siya sa ilang gipuy-an kay namalhin na kuno sila og gipuy-an ug wala masayud ang mga silingan.

Grabe ang kamingaw ko kaniya ug misaad nga bisan asa man siya karon, ako siyang pangitaon.

Posible pa ba nga ako siyang makaplagan, Noy?

Harry

Harry,

Kuli na kaayo nga imo pa siyang makaplagan, ilabi na gyud nga minyo na siya. Ang iyang paghawa sa iyang gipuy-an, nagpasabot nga di na siya gustong magkasugat pa ang inyong mga dalan aron nga di siya makasala sa iyang bana.

Apan bisan gani kon imo pa siyang makaplagan, lisud gihapon nga maangkon mo ang iyang gugma tungod kay nakahigot na man siya sa laing lalaki. Di na siya gawasnon nga mahigugma pa kanimo.

Nganong di mo na lang siya hingpit nga kalimtan ug mangita ka og babaye nga gawasnon pang higugmaon?

Ang imong gibuhat karon nagpasamot lang sa gibati mong kasakit ug kagul-anan. Mas maayong imo na lang dawaton ang nahitabo inay nga mag-antus ka pa nga mangita niya nga useless man lang gihapon.

Pasagdi na siya ug ayaw na pangitaa kay nahimutang na siya karon. Ang imong tutukan mao ang pagpaningkamot nga maka-move on na sa imong sitwasiyon karon.

Ug maka-move on ka lang kon dawaton mo ang kamatuoran nga wala na siya kanimo. Pinaagi sab niini mahiluna na ang imong hunahuna ug andamon ang lain na sab nga yugto sa imong kinabuhi.

Noy Tikyo