CITY OF SAN FERNANDO -- Governor Lilia Pineda over the weekend sought the help of farmers in protecting the environment by ridding waterways and irrigation of improperly disposed garbage and to go organic in their farmlands as well.

During the induction of the new officers of the Provincial Agricultural and Fisheries Council (PAFC) at Capitol, the governor said that farmers play an important role in protecting the environment and assisting in the Provincial Government's solid waste management program.

"Kayo ay mahalagang kasama namin sa Provincial Government. Tulungan ninyo kami sa pag-resolba ng problema natin sa basura lalo na ang plastic dahil ito ay nakakasama sa kalusugan. Alagaan ninyo at linisin ang mga patubigan at irigasyon ninyo at palakasin pa an gating organic farming na nakakatulong sa environment," Pineda said.

She also urged PAFC members to avail themselves of Capitol's health services and point of care program it conducts in cooperation with Philhealth.

"Kung may magsakit sa mga pamilya ninyo ay pumunta lamang kayo sa ating mga district hospitals kung saan libre ang serbisyo. Ito ay para sa inyo," the governor said.

Pineda also urged the PAFC to maximize the farm equipment given them, like the first 20 of some 100 shallow tube wells.

"Ang mga ito, katulad ng ating tatlong traktora ay for communal use. Sagot ng Kapitolyo ang 15 percent equity nito para sa inyo upang lumago ang sakahan at ani ninyo. Sama-sama tayong paunlarin ang agrikultura sa Pampanga," she said. (JTD)