Samuel Petallar Agbo

Catarman, Cordova, Cebu

LUMALARGA si Taldo pa­dulong sa gawas sa nasod. Nakigkita siya kang Sylvia, iyang hinigugma, sa balay niini.

“Magpaabot ko sa imong pagbalik, Taldo, aron tumanon mo ang saad nga imo kong pakaslan,” matod ni Sylvia.

“Sylvia, ang tinuod nga nahigugma mobalik aron pag-unong nimo hangtod sa kamatayon,” ni Taldo. “Magtigom kog kuwarta didto sa Africa aron maoy gastuhon sa atong kasal.”

Sa didto na sa Africa si Taldo mikamas siya pag-ayo sa trabaho ug naninguha nga makatigom og ubay-ubay nga salapi alang sa kasal nilang Sylvia.

Sa iyang bahin, si Sylvia kanunay nga nagpaabot sa iyang hinigugma nga mobalik aron pagtuman sa saad nga magminyo sila. Wala na siya makaalinggat sa pagpanglabay sa mga adlaw. Giabot siyag tumang kamingaw kang Taldo.

Usa ka hapon migawas si Sylvia sa ilang balay aron magpahayahay. Didto siya paingon sa lingkuranang kawayan diha sa ilang tugkaran. Apan dihang molingkod na unta siya sa kalit iyang nabatyagan nga daw adunay tawo nga naglingkod sa iyang atubangan kay mibug-at man ang iyang gibati. Taudtaod nawala ang gibati niyang kabug-at sa iyang gibati, maong milingkod siya.

Paglabay sa pipila ka gutlo may nabati siyang nanitsit kaniya. Milingi-lingi siya, pero wa siyay nakitang tawo. Wa magdugay may mikuhit sa iyang likod ug naniga ang iyang mga mata sa iyang nakita.

“Taldo, ikaw?” ni Sylvia. “Nganong nia ka nga wa gani magpahibalo nga mouli ka?”

“Nia ko, mahal, aron mag­­minyo na ta.” ni Taldo kansang tingog bugnaw ug daw gikan sa halayo.

“Lingkod diri tupad nako, mahal,” agda ni Sylvia.

“Unya na kay may adtuon ko sa unahan kadiyot, duol sa punerarya. Importante ni!” ni Taldo nga mibiya dayon.

Apan nahibulong si Sylvia kay wala na mahibalik si Taldo. Pero nagpadayon siya sa pagpaabot. Unya may mibutho sa ilang tugkaran, babaye ug lalake nga mga hamtong na. Sa iyang tan-aw sapian ang ilang pamayhon.

“Unsay akong ikaalagad ninyo, Sir, Ma’m?” ni Sylvia nga mitindog aron sugaton ang mga bisita.

“Ikaw si Sylvia, ang hinigugma sa among anak?” sukna sa babaye nga inahan ni Taldo.

“Oo, ako, Ma’m. Dinhi siya ganina apan milakaw. Nahibulong ko kay wa na man siya mobalik!” tug-an ni Sylvia.

“Nakaagpas ko, Inday, nga kadtong nagpakita nimo kaganina kalag kadto ni Taldo. Ang iyang haya naa sa punerarya sa lungsod,” matod sa inahan ni Taldo.

“Unsa diay iyang namatyan, Ma’m?”

“Naigo siya sa saag nga bala dihang ang mga batan-ong bugoy sa lungsod nagpinusilay. Nadala namo siya sa ospital, apan gihukman sa doktor nga dead on arrival!”

“Taldo, pagka buotan mo! Bisan patay ka na, nanghagad gihapon nga makigminyo kanako!” tuaw ni Sylvia, dayon miawop ang iyang panan-aw. Gitabang siya sa amahan ug inahan ni Taldo. Dihang naulian na siya sa maayong panimuot, mihilak siya taman sa ginhawa. (Katapusan)