Carmelo D. Lariosa

Panadtaran, San Fernando, Cebu

ILANG gisakdapan ang giugbok kong kandila

Dinhi sa tiilan ning imong mingaw nga tanaman

Sa akong pagduaw kanimo, mahal kong pinangga.

May itom nga kabakaba nga naglupad-lupad

Libot kanako nga daw buot motugdon

Ug moambit ning nag-inusara kong kahilom

Oo, sayod kong usa lang kini ka paghangop

Alang kanimo ug kanako nga dunay kadenang kutay

Nga buot lugtabon sa kamingaw apan kini way gahom

Sa pagbuhat kay ang atong gugma sama man sa dagat

Nga may pagtaob ug paghunas apan nagpabiling

Naglantong sa gimingawng dughan ning naghilak

Kong baybayon.

Malipayon ang itom nga kabakaba

Dihang gidagkutan ko na ang giugbok kong kandila.

Daw nanag-awit ang mga bulak sa imong tanaman

Apan ang maong awit usa lang diay ka subsob

Nga pagbakho human ko matugkad ang kamatuoran

Nga ikaw ug ako giulang na diay sa kinabuhi

Ug kamatayon. Ug ikaw nahanaw na ning panan-aw

Ug ako ania pa ning walog sa mga buhi.

Apan ikaw ug ako magkuyog na ugma

Ug duha na ka itom nga kabakaba ang manayaw

Libot sa nagsigang kandila kay sila mao na man

Ako ug ikaw nga mingtadlas sa mamingawng

Dalan sa atong bag-ong kinabuhi.