SECTIONS
Thursday July 19, 2018

Talento: @39

HAPI bertdey to me! Yep, bertdey ko po ngayon!!! I couldn't be more grateful sa Ginoo nga nakatungtong pa ko ning Edara, amigo. Gusto man unta nako nga agdahon mo'g paniudto sa balay nako apan wala man god koy ikagasto mao dalhon na lamang nako kamo tanan sa pag-ampo.

Kumusta, higala? Ubay-ubay na pod ang nangamatay ning panahona sa akong mga kaila. Condolence sa Tiedra family kay ang high school klasmeyt nako nga si Jaon Tiedra, namahulay na ug naa sa Brgy. Pida, Panabo ang iyang haya.

Ang artista nga si Isabel Granada nga akong gialalayan sa mga show dinhi sa probinsIya nato, "itip" na sab. Makita nato nga wala sa edad, kusog ug kaambongan ang atong pagpuyo dinhi sa kalibutan- sa grasya ra gayud tanan sa Kalangitan mao magmapasalamaton kita kanunay mga kaigsuonan.

Ang tiug 2017 ang nagdala kanako og pinakadaghang pagsulay. Anaa ang kasakit ug katagam apan aduna poy kaamgohan ug daghang pagtulun-an- hallelujah sa grasya sa Diyos kanako, sa akong pamilya ug kaninyo nga akong mga higala.

Bitaw, mas gipili nako nga mopirmi sa akong kuwarto ug maghinay-hinay og panginabuhi (on line teacher, kuno), migo, kay inig mogawas ko mora'g duol ang daghang kakulian nako. Napuno pod ko'g daghang "skin allergy" mao mao likay-likay gayud ko sa nagkadaiyang kagaw apil na ang mga kailang "galawgaw" daw mga langaw nga sa akong kinabuhi mangbulahaw! Awww!

Seriously, nagsubay ko sa dalan sa binuakay og dughan ning tuiga. Ubay-ubay gayud ang hagit nga akong ginaatubang, miga. Kung mahimo ra unta likayan o talikdan apan mora'g paabante ra gayud akong lakwanan mao bisan lisud, tikang sa hinay gihapon aron makaabot sa unahan. Posible lamang kini kay gisalig ra nako tanan sa Ginoo, mare.

On my own, sa basurahan gayud puniton ning kinabuhi nako, igsuon. Maayo na lamang nga walay tupong ug pag-undang sa grasya ang atong Diyos nga Gamhanan kay nagaginhawa pa kitang tanan.

Sa edad 39, nasabtan nako nga walay kapadulngan ang kinaiyang "hilas," mare. Ang pagsalig sa kaugalingon padulong gayud sa mas dako nga problema sa kinabuhi, igsuon. Wala gayuy maayong nilalang natong tanan nga ang tanang problema mamahimo rang kataw-an.

Moabot gayud ang takna nga manakit ang atong mga buot ug kalawasan nga bisan ang simpleng pagginhawa ug pagtikang makahangyo gayud kita nga mahapsay ang dagan. Ninghunong na gani ang uban mao naa sa ilang mga lubnganan.

At 39, akong pag-ampo nga sa kanunay ang Diyos magagiya kanako ug sa akong pamilya, apil na kamo siyempre nga akong mga higala. Hinaut nga ang mga pagsulay nato karon magahatud kanato sa tiilan sa Makagagahum.

Lisud kaayo kung puro salig sa kaugalingong kaalam, kuwarta ug abilidad ang atong buhaton kay inig abot sa igong panahon, mangamatay ra kitang tanan, igsuon.

Buhaton nato ang mga matang nga atong ginahandom kung dili makadaut sa uban ug kung kini makalipay kanato, ug makapahimay sa Diyos Amahan!

With that, I say, "salamat, gracias ug tenk q," nga nahimo kamong kabahin sa kinabuhi nako. Dili man kita pisikal nga managkauban, akong i-ampo ang inyong kaayohan ug kaluwasan aron sa langit magpiyesta kitang tanan- halleluja!!!! Sa mauna lang. See ya!


VIEW COMMENTS