Garcia: Dalit at Pamanyamba (Songs and Worship)

“Bustan mung uman na Ku king asbuk Na,
Uling ing lugud mu lakwas mayap king alak,
Daig ing banglu ning kekang kanangga.
Ing Lagyu mu kanangggang mamagus—
Inya sa’t ding babaing kayanakan palsintan da Ka.

Igutan Mu ku katuki Mu! Mamulandit kata!

Ing ari dela na ku karing silid tudturan.
Bustan mung magmasusi at tumula Keka;
Pagmasusyan ta ing lugud Mu: daig na pa ing alak!
Makatud ing ila kaluguran Da ka!

Komanggi ku at malagu,
Kambang ning Yerusalem—
Mengari karing kubul ning Kedar,
Mengari karing tabing nang Suliman.

E mu ku lalawen uling bina kung matuling,
Uling ing aldo diklukan na ku.
Ding mambang ning kanakung indu mimwa la kanaku;
Titukan da ku king pamanibala karing mulang balag:
Ing sarili kung mulang balag e ku sinese.

Sabyan mu kanaku, ika a kaluguran ning kaladwa ku,
Nung nu ka pastul, nung nu’ka magkalub paynawa king ugtungaldo.
Bakit ku lilibut magbante karing kawan da ring kakaluguran mu.

Nung e mu balu, pekamalagung-dili karing kababaynan,
Taluntunan mu ing daralanan da ring kawan
at isoga mu la ring tupa lele ding kubul da ring pastul.

King babaing kabayu da ring saken ning Paraw
karela da ka yayambing, kanakung kakaluguran:
Ding pisngi mu malagu la karing kwintas, ing batal mu karing sula.
Gawa katang kwintas a gintu para keka, at kalakuting pilak.

Kabang ing ari ati yu king sandalan na,
ing kanakung kanangga pasalingalngalan na ing banglu na
Ing palsintan ku metung yang balut ning mira para kanaku;
Libutad ning salu ku karin ya magkera.
Ing palsintan ku metung yang kumpul ding yena karing mulang balag ning En-gedi.

Asna ka kalagu, kanakung kakaluguran, asna kalagu!
Ding mata Mu mengari lang pati-pati!

Asna Ka kalagu, kanakung Kapalsinta—masanting Kang tagana!
Aluntyan ya ing sandalan ta; ding kilu na ning bale ta kalantas la,
ding patukud, pinyun la.”

~ Suliman, “Dalit ding Sablang Dalit,” Dangka 7: Sunis 1-17

***

O’t deng sablang kasalpantayanan magdalit la neng sisismba o sasamba la? Keraklan pa pin mamanerak la. E tutung dapat malungkut ing pamanyamba. Dapat pin masaya uling ing Apung Ginu Ya ing Panginwan ning Ligaya.

Ing pamanyamba masaya, matula at maligaya o nung malungkut man babagayan naman iti king malungkut mu namang dalit o tigtigan, dapot dalit pa mu rin at tigtigan a makawili para king Apung Ginu. E sukat makasawa o makalako gana ing paralan ning pamanyamba nung e sukat pin makasasal at makagaligatsu. Nung wari king metung a bingut, ing pamanyamba mengari king mumunang-diling lasang asna kanyaman o kayumu.

Nung patakmanan yang maslam ing bingut—mangapangisngis ya. Makanyan mu naman nung mapait, malat, masalpak o nanu mang e maka-enggayung mangan. Buri ning bingut manyaman ing alalasa na, e marayu king buri tamu naman. Ninung e bisa keng manyaman?

Ding lawiwi ring balang dalit pamanyamba, subali pa karing mangasampat a amanu, makapakde la karing tau bang lakwas lang sumipag at sasal king pamanyamba o pamanyimba ra. Manibat king ibat at laganas karing kasalpantayanan ating pamagdalit papuri king Apung Ginu at mangalagu la reti uling malino karing gagawang dalit a ing pamanyamba sukat mung makapagbye tula at ligaya, nung e man kanlungan, kapaynawan at kapasnawan king isip, pusu at isip.

Kasalungsungan, ing pamagdalit karing pisamban maragul a saup bang ding talapanyimba samba la parati.


***

Dake Talabaldugan:

1. kiwal³ – (palagyu) lakad makabukaka pwad; sakang a pamaglakad. English – walking with open thighs; bow-legged. Alimbawa king pamangamit: “Kiwal yang maglakad i Dan inya pagsisti de--Apon ya kanu.”

2. kiyapù/kyapù – (palagyu) tanamang mangalating mayayakit keng tabang a danum , sapa o ilug. English – Pistia stratiotes: tropical duckling weed,a variety of water lettuce, with leaves hairy on both surfaces. Alimbawa king pamangamit: “Mengasumpal ing kyapu keng ugit ning bangka inya e de agad apasulung angga’t e da alako ngan.”

3. ko/ku – (panalili) kanaku, ka’ku. English – my, mine. Alimbawa king pamangamit: “Deng bandi ku alang malyaring tagin uling pipagalan ko ngan den.”

4. kokak – (palagyu) gaga ring tugak o karag. English – croaking of frogs. Alimbawa king pamangamit: “Pane naming kokak ing darandaman da reng tau taldawa kareng balang bengi neng kauran.”

5. kokok – (palagyu) gaga da reng manuk o labuyu, tulauk. English – crowing of roosters/chickens. Alimbawa king pamangamit: “Kokok na lang kokok deng manuk inya asne kakarug salu ing bingut uling bala na mimwa la kaya.”


***

PAMANGAPAMPANGAN: Deng Kapampangan maburi la king tigtigan at dalitan. Dakal la miyayaliwang uri da reng tigtigan tamu agya mang king kasalungsungan ditak-ditak na lang makakalingwan. Deti migagale na la mu kareng kapagmasusyan o kapyestan da ring miyayaliwang balen o agya mang bara-baranggay. Basultu, polosa, sapatya, kundiman, gosu, dalit,tumayla—deti reng mitagan karing sadyang aske ning pamanigtigan at pamagdalit. King pamangarana kundiman ing titigtig da reng mangarana. Karing kayanakan mekad ala nang makibalu kareti nung e namu kareng pipagaralan da. Ita nung deng talaturu atin lang masabal keng Kalinangan Kapampangan.

***

Agkatan da kang mambag o midake nanu mang Kapampangan a kawatasan, sanese, sisti, kasuryan o nanu mang dikil king Kapampangan. Nanu mang kutang o sisti dikil king Kapampangan a misulat king Kapisik, malyaring ikutang o malinawan king talasulat. Pakiparala king email address, garciakragi@yahoo.com. E ne pu makibat keng text ing Kapisik uling megamit ya lagyu keng kapamiraytan. Nung karapatdapat ya’t makayagpang king dalerayang tuntunang Kapisik, masa kang mirinang kapakibatan at milimbag ya sanu man kareng tutuking dangka ning Kapisik. Ipisik me pamu, abe!
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2836569479021745"
data-ad-slot="1977900730">


VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!

sunstar.com.ph