Garcia: Ing Lalam ning Kadalisayan (The Depth of Purity)

"Ninu mang ating balugbug--bustan yang makarandam.
At ding kampung a linapit na, sinabi da kaya,
‘O ba’t pakisabyan mu la king pamiyambingan?’

Mekibat ya at ngana karela, ‘Pauli ning mipagkalub na ing kebalwan
karing kapagmulalan ning kayaryan banwa at karela e ya pa mipagkalub.’

‘Pauli ning nung ninung atin na, kaya miragdag ing mibye pa,
at mikakasaplala ya; dapot ing ala pa, ing ati na kaya makwa kaya.’

‘Inya sa’t magsalita ku karela king pamiyambingan, uling lalawe la e la manakit,
at makarandam la dapot e da darandaman, o e da asasanak man.’

‘At karela metupad ing ula nang Isayas a sasabi:

Makarandam dandaman yu at e yu asanak, at manakit e yu akit at e yu amalitan.’
Pauli ning ding pusu ring tau mepurul la.

Ding balugbug da, magkasakit lang makarandam at ding mata da tiklub da na la,
nung e sana manakit la karing mata da at makarandam la karing mata ra
at mildis la bang ayulwan ku la."

‘At masaya la ring mata yu uling manakit la,
At ding balugbug yu uling makarandam la, uling sasabyan kung mabinit kekayu,
a dakal lang talapanula at matalarung tau a mignasang manakit king akakit yu ngeni,
at e da ikit, at dandaman ing darandaman yu ngeni, at e da dindam.”

~ Mateu Dangka 13: Sunis 10-17
(Matthew 13:10-17)

*****


E mu malagad ing darandaman tamu o ababasa ing sisti da reng makabasa karing dalise Amanung Kapampangan a para karela asna kalalam inya sa’t e da agyung sanakan, nung e la man binang magkasakit. E la binang aliwa da ring dayu naman a pilan nang banwang dintang at menuknangan keti lalawigan tamu dapot kapurit la mu balu nung atin la mang balung amanung Kapampangan.

Wangis ning dalise amanu, ing dalise belwan binang malalam, masakit tarukan lakwas na karing pusung marinat. Agaganaka ku wala pin itang larawan kanitang mangalati ke pamu at papakit neng apu ku kekaming mikakapatad at ing talaturu mi king pangadi makanyan mu naman, ing kanung pusung malinis maputi ya; ing malugud malutu ya at ing pusung marinat o marok matuling ya.

Masakit ing mika-malinis at malugud a pusu kanita agya man ngeni at lakwas na pin ngeni. Bakit? Uling dakal a belwan a makalumud king kayapan at kadalisayan ding pusu. Mibalik tamu pala wala keng aldo ring pusu, ne. Ing internet at ding media (senayan at bayu o mass media at social media) dakal la tatanam a makatuling pusu. Abilang la karing taliri ding mayap a lulwal karing miyayaliwang pamitalastasang panglipunan.

Makalungkut naman a deng tau lakwas da pang pilinan ing makarusing kesa king makalinis king pusu.

Deng kayanakan mamumulang la karing pyalung a digital nung e man king sadyang akasanayang pyalung. Lilele da pa ing karelang pamagaral para mu kareting pyalung. E da balu nung nu la manyad o mantun salapi bang anamnam da iti.

Ding lakwas matwa kesa karela mamumulang la king piyalben dikil king pamipaglolo at makalabwad a pamisamak ding babai at lalaki a awsan da’t pagkamalyan a “lugud” kanu. Magparakal la pibandyan at salapi bang anamnam da ngan iti.

Ding asna katwa, mamumulang la king upayang makukwa king kapamalan, mala, panulu, matuling a belwan at nanu-nanu pang makapangalingwan king sukat lingunan king bye iti a alang aliwa nung e ing belwan nung makananu makapagbalik king tune tamung tuknangan at santungan—ing kayaryan ning Kakataskatasang Panginwan.

*****

Dake Talabaldugan:

1. kuku – (palagyu) sakit pauli ning sipun; gatal kalbag king batal o baga. English – cough. Alimbawa king pamangamit: “Alang patugut ing kuku ning bingut inya dela da ne king manulu king kabalenan.”

2. kukób/kukúb – (panguri) ulbuk, makaulbuk; lwal ning mabilug o pabilug. English – convex. Alimbawa king pamangamit: “Linub ing puling king kukub a dake ning mata na, mayap na mu e ne agamus inya e ya megasgas.”

3. kudkód/kudkúd – (panguri) kidkud; ginayat. English – grated ( as in coconut meat); shaved (as in ice). Alimbawa king pamangamit: “Lakwas ko pa mu ring buri kudkud detang minunang kudkuran kesa kareng ngeni uling makukwa ngan ing piga kambe ning laman ungut.”

4. kudkuran – (palagyu) – pangudkud ungut gawa keng bakal at dutung. English – coconut grater. Alimbawa king pamangamit: “E na la binang magagamit ngeni reng kudkuran gamat uling buri da reng tau mabilisan king nanu mang bage.”

5. kulapad – (palagyu) bulating mangalati dapot palapad, maralas manuknangan kareng bituka o dungus. English – tapeworm. Alimbawa king pamangamit: “Inya pala maragul ya atsan ing bingut uling dakal ya kanu sese kulapad.”

*****

PAMANGAPAMPANGAN: Pisabyan ta la ring amanung makaparikil keng ditak, makuyad o malapit keng Kapampangan. Mapilang alimbawa king ditak: “Kapurit”, “kapuling”, “kasubu”, “kadaklut, “karamput”, “kasakmal” o misan “abilang mu karing taliri”. Mapilang alimbawa naman king malapit o makuyad: “Kadangkal” o “karangkal”, “kagpa” o “kayagpa” at “kalakbang.” Aliwang amanu pa, “ababatsawan ya mu.” Malyari mu namang, “atutan ya mu” karing ating kagaspangan mangamanung bagya.

***

PAMIPALINO: Ing Kapisik magnasa ya at manwalang misubling pasibayu ing lagablab ning legwan ning Kalinangan Kapampangan kapamilatan ding keyang dalit, kawatasan, amlat at miyayaliwang kapaglalangan a misulat king pigmulan at tune kulitan kambe ning dalise at mapagmasabal a pamisip at parasan. Ing panyulat ding pipumpunan yang sukat mataluki at miparangalan kapamilatan ning pamangamit kareti at aliwa ring karing dayu at salungat a paralan dang dela keti Kapampangan. Ing Kapisik ala yang kikilingan a kapanaligan, aguman o ninu man nung e ing Lubusang Katutwan.
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2836569479021745"
data-ad-slot="1977900730">


VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!

sunstar.com.ph