Garcia: Edsa: Pamibalikid (Edsa: Looking Back)

"Karing sablang pamirapatdapat manalig ka mu Kanaku
at gawa lalam ning Kanakung malasakit. King makaparikil a kasuywang iti,
parati Mu kung lubus itanam king kekang panimanman.
Nung mimisip ka Kanaku, lagpusan mo ngan ding sablang sumbagal
ning misane bye kapamilatan ning kalam Ku. Nung, sakali naman,
e ka gawa king antining pamisip dapot dapat kimut kapamiltan ning maling sarili,
nung e mu Ku darandaman, malili ka.
Nung e ka kimut agpang king turu Ku at e ka makipamuk, kanita mali ka paynturwan. Kapamilatan ning kalikasan mu, kaylangan mung lumusub king pamilumpung.
Lalam ning maling pamisip e ka bisang kimut ngeni agpang king turu Ku.
Dapot, king pamamilit ning sarili mung kalikasan, kimut ka pa mu ring, O anak nang Kunti.
Img Kakataskatasang Panginwan makatuknang Ya karing balang pusu
ding balang metung, O Ardyun, at tuturu na la king pamaglayag da ring sablang mabibye,
a mengaring makalukluk king metung a gamit, gawa king panglabwad a sikanan.
O sapni nang Barat, sumuku ka Kayang tibubus. Kapamilatan ning kalam Na,
mipagkaluban kang makapaymbabo kapayapan at ing kakataskatasan
at alang-anggang karinan.”


~ Dalit ning Kakataskatasang Panginwan, Dangka 18: Sunis 57-62
(Bhagavad Gita, Chapter 28: Verses 57-62)

*****

Atlumpulung banwa na ing milabas inyang kusa lang mitipun-tipun bang mag-alsa ring memalen a Pilipinu king metunga dake ning lansangan a mibansagang EDSA anting parangal kang Epifanio De Los Santos. Metung yang mibantug a historian, literary critic, art critic, jurist, prosecutor, antiquarian, scholar, painter, poet, musician, musicologist, philosopher, philologist, bibliographer, translator, journalist, editor...kaba da reng tala ding kapanintunan at gimpanan na, ne? Singkaba ne ning dalan a pelagyu da kaya.

Makaba mu naman ing kasakitan a delanan ning bangsa karing gamat nang Marcos inya sa’t ing EDSA People Power Revolution milyari ya bang magwakas na ing pamibabata da reng dakal a memalen kanita. Karing pamanungkulan nang adwampulu’t altung banwa linapo na la pamanupaya ding memalen anting bubukal a kuran a tatamban ning asna karakal a bayang milalablab.

Dakal a mengamate kasalang na at sinalang kaya subali pa karing mengabating at mengakulung. Ing utang ning Pilipinas mitambak at angga man ngeni babayaran tamu pa. Ding kayang kakampi na at magtuping-tuping kaya mengasalapi la reng king mumuna ala no mang mipandyan at ding mangasalapi lakwas la pang misalapi.

Ing kalayan king pamipasyag kanita leko na at ding panibalan nang pipasyagan ila mu ring gagana at ing buri naming ipasyag ya mung mililimbag, mipapalage at maradandam. Ing katutwan para kaya ya mung katutwan a dapat dang kilalanang katuwan deng memalen at ding sasalungat mituturing lang kasalang na at e mayap ing kerasan da subali karing mekikampi kaya’t pepayalipan.

Dakal a talapamalita at talapasyag ding mengakulung, nung e la man metagmung bangke na mu ding lakwas mipakarok-palad.

Karing kalipi tamung Kapampangan e la mu ditak deng mengakulung at atin mu namung mete pauli ning martial law a kildas na bang asupil na la, apamatukyan at apamatakutan. At kareti dakal la namang mengamate pauli ning pamanyalungat. Mumunang-dili at pekamabayat delanan kareti ya pin i Sen. Benigno S. Aquino III amikulung apulung banwa migit at metambang kabang kukuldas yak eng eroplanu king gamat ding sundalus a sukat sanang magbante kaya.

Ing pangamate na yang meging peka-pabelu ning sulung milablab bang apabukal la reng memalen at migising la king katutwan a e la sukat maging alipan ding memalen atuki-tuki namu king kapamiraytan, kalaraman at kamulangan ning metung a tau mu kambe ring galame nang migsamantala king pamanungkulan da bang manyampukaki ing karelang pibandyan.

King pamaglagablab ning pabelu dakal a sikan lub a binukal, matudtud a kaisipang mengabutikala, kagalgawang milibayang katapangan, pangamakasariling miyalilang pangamapagmasabal karing malda at pamagtudtud-tudturang mibulusanan king danum a bubukal ning pangadalise kapagnasan bang mitagmu-tagmu at kalabkab king kusang pamisasanmetung bang maganap ing EDSA inyang Pebreru 1986.

*****

Dake Talabaldugan:

1. kulab๠– (palagyu) mala-pilak king mata a maralas mayayakit karing maybug mabulag. English – white film of the eye. Alimbawa king pamangamit: “Tistas de misusumangid a mata ing matwa uling kisna nong kulaba inya ditak namu mabulag ne.”

2. kulabಠ– (palagyu) palak ning aslam, gatas o sabo mabuburu. English – sediments dregs or remnants of some liquids. Alimbawa king pamangamit: “Inya pala maslam-aslam ing ininum kung danum nabengi—e ku tambing ikit ing kulaba keng lalam ning basu.”

3. kulakdáng – (palagyu) makabang lakbang/takbang. English – long step, long reach. Alimbawa king pamangamit: “Asne kasakit pakiyagnanan lakad keng kulakdang nang Mading neng asne pangakaba bitis.”

4. kulaklíng – (palagyu/panguri) tagping abu/abuwan/kule abu. English – dapple gray (color). Alimbawa king pamangamit: “Manayun akakit ing pisamut a kulakling at malutu keng piblas lakwas na kareng babai.”

5. kulab๠– (palagyu) mala-pilak king mata a maralas mayayakit karing maybug mabulag. English – white film of the eye. Alimbawa king pamangamit: “Tistas de misusumangid a mata ing matwa uling kisna nong kulaba inya ditak namu mabulag ne.”

*****

Maligayang Kapagmasusyan king ka-32 banwa ning EDSA People Power Revolution!

*****

PAMIPALINO: Ing Kapisik magnasa ya at manwalang misubling pasibayu ing lagablab ning legwan ning Kalinangan Kapampangan kapamilatan ding keyang dalit, kawatasan, amlat at miyayaliwang kapaglalangan a misulat king pigmulan at tune kulitan kambe ning dalise at mapagmasabal a pamisip at parasan. Ing panyulat ding pipumpunan yang sukat mataluki at miparangalan kapamilatan ning pamangamit kareti at aliwa ring karing dayu at salungat a paralan dang dela keti Kapampangan. Ing Kapisik ala yang kikilingan a kapanaligan, aguman o ninu man nung e ing Lubusang Katutwan.
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2836569479021745"
data-ad-slot="1977900730">


VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!

sunstar.com.ph