Bañoc: Duha ka dagway sa makasasala

ANG Balaang Kasulatan naghisgot ug duha ka mga apostol ni Kristo nga parehong nakahimo ug dakong sala. Sila mao si Pedro nga gibinlan ni Kristo sa iyang Simbahan (San Juan 21: 15 – 17) ug si Hudas nga maoy nagbudhi ni Kristo (San Mateo 10: 4).

Ang duruha pulos nahimong instrumento sa pag­hari ni Kristo. Si Pedro ang gihimong sukaranan ni Kris­to sa iyang Simbahan (San Mateo 16: 18). Apan si Hudas nahimo sab nga instrument aron matuman ang plano sa Amahan nga ilansang sa krus ang Iyang Bugtong Anak. ‘Ang Anak sa Tawo patyon sumala sa giingon sa Kasulatan’ (San Mateo 26: 24).

Ang dakong sala ni Hudas kay iyang gibaligya si Kristo ngadto sa mga Pariseyo bugti sa 30 ka mga sinsilyo (San Mateo 26: 15). Samtang ang dakong sala ni Pedro kay iyang gilimod si Kristo sama katulong higayon (San Lukas 22: 56 – 62).

Si Pedro nagbasol sa iyang gihimo. Nagbasol usab si Hudas ug giuli ang mga salapi ngadto sa mga pangulong sa cerdode ug pagkahuman naghikog. “Nakasala ko. Gibudhian ko ang tawo nga walay sala aron patyon” (San Mateo 27: 4).

Sa gikaingon ko na, sila si Pedro ug Hudas parehong nakasala ug pareho usab nga nagbag-o. Dakong sala ang nahimo ni Hudas sa pagbudhi ni Kristo. “Alaot ang magbudhi sa Anak sa Tawo. Mas maayo pa alang kaniya nga wala siya ihimugso”, ni Kristo (San Mateo 26: 24).

Apan nagbudhi sab si Pedro pinaagi sa paglimod ni Kristo. Ang gihimo ni Pedro dako usab nga sala. Si Kristo miingon: “Ang magsalikway kanako atubangan sa katawhan, isalikway ko usab atubangan sa akong Amahan sa Langit” (San Mateo 10:33).

Apan duna bay kalainan nila ni Hudas ug Pedro? Dili ba parehas ra silang makasasala?

Ang dakong kalainan kay si Hudas naghinulsol apan naghikog. Siya naghikog diin supak sa kabubut-on saDiyos. Nahutdan ug paglaom si Hudas ug gibati ug katalaw aron mosugakod sa pagtuman sa kabubut-on ni Kristo.

Samtang si Pedro nga talawan nakaamgo ug kaisog human sa iyang pagpakasala. Wala siya kahutdi ug paglaom nga magpakatakos sa pagtuman sa kabubut-on ni Kristo.

Karon, mao ang pamalandong sa Semana Santa diin gihandom natong mga Katoliko ang pagpasakit ni Kristo sa krus.

Unsa kahay imong bation kon personal nimong Makita si Kristo nga nagkabolingit ang lawas sa dugo samtang nagbitay sa krus?

Makapangutana ka kaha: “Ginuo unsa may imong sala nga gilansang ka man nila sa krus?”

Motubag si Kristo: “Anak, wala koy sala. Ikaw ang nakasala apan kay mahal teka kaayo, ako ang nagpalansang sa krus!”

Ako, ikaw o kitang tanan dili perpekto ning kalibutan. Apan sa makang San Pedro, ang

importante ang pagpaubos pagpangayo ug pasaylo ug pagkamapadayonon sa pagpangalagad sa tag-iya sa atong kinabuhi.

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph