Diola: Kahayag sa Pagpangisda

Fr. Carmelo O. Diola,SSL

Mao Diay

BINASI sa Isaias 8: 23 – 9:3; Salmo 27; 1 Cor 1:10-13, 17; ug Mateo 4:12-23

Nagsugod karon ang gitawag nga “Vocation Campaign Week” nga ang tema: “Ako ang Nagtawag ug Nagtudlo Kanimo.” Gikan kini sa Juan 15:16. Sugod karon ang mga seminarista sa Sugbo mangadto sa mga lainlaing parokya o eskuwelahan aron mopaambit atubangan sa mga parokyano ug mga estudyante mahitungod sa tawag sa Dios ug sa pagkaseminarista.

Ang bokasyon, sumala pa sa usa ka magsusulat, mao ang panagtagbo sa atong mga samad ug sa mga panginahanglan sa kalibutan. Sa ato pa, diha diay kita magsugod sa atong pagkatawo: nakadawat og gasa sa Dios bisan pa man nga samaran o diha sa atong pagkasamaran. Kini ang sinugdanan ug gikan niini maniid ta sa kaliburan, sa mga panginahanglan niini. Diri usab madungog nato ang tingog sa Dios.

Magsugod diay kita sa atong kahiladman ug mobuka padulong sa kalibutan.

Si Jesus kahayag ngadto sa mga tawo nga naputos sa kangitngit. Kini nagpasabot sa mga nagkaanam-og-kadaghan nga mga pagano nga lumulupyo sa Galilea. Nangita pod kini sila sa Ginoo apan nahisalaag lang gihapon sa pagsimba sa mga diosdios.

Ang ilang kangitngit ug ang ilang pagkaanaa sa kangitngit nagsugod sa ilang kahiladman. Diha man god sa kahiladman sa tawo nagagikan ang pagkaignorante, ang mga panghunahuna nga sukwahi sa kamatuoran, ang mga hiwi nga panglantaw, ang mga kinaiya nga dili makiangayon.

Ang kahayag nga gipaambit ni Jesus nagsugod usab sa iyang kahiladman, diha sa iyang pagkasuod sa Langitnong Amahan. Diha sa iyang kahiladman, nga puno sa gugma alang sa katawhan, nagdilaab ang kahayag nga motukmod sa kangitngit nga anaa sa kahiladman sa tawo.

“Pagbag-o kamo kay haduol na ang Gingharian sa kalangitan,” nag-ingon si Jesus. Ang kabag-ohan nga iyang gihisgotan dili usa ka politikanhon nga programa kondili kabag-ohan sa panghunahuna. Sa ato pa, kabag-ohan nga magsugod sa kahiladman sa tawo.

Mao kini ang angay natong hinumduman sa pag-agni alang sa bokasyon. Ang atong ipaambit mao ang kahayag ni Kristo, dili atong kahayag. Diri magsugod ang pagpadilaab sa

bokasyon. Kinahanglan magsugod sa pagpakigsuod ug pagpakigsandurot kang Kristo.

Diha sa ikaduhang yugto sa atong ebanghelyo mabasa nato nga si Jesus mipili og upat ka mga mangingisda isip una niyang mga sumusunod. Siya ang mitawag kanila, dili sila ang mipili kaniya. Bali kini sa naandan niadtong mga panahona nga mao ang mga sumusunod

maoy moduol sa mga magtutudlo. Sila ang mang-apply.

Ang tawag ni Jesus mao nga sila mamahimong mga mangingisda sa mga tawo. Unsa may kalambigitan sa pagkahayag ni Jesus sa pagpangisda. May nakasulti kanako nga kon takdol ang bulan lisod makadakop og isda. Tungod kini kay hayag ang bulan. Apan kon dili kaayo hayag ang bulan ug adunay sulo o suga ang usa ka sakayan, daghan kunong madakop.

Mao sad tingali kini ang kalambigitan sa pagpaambit ni Jesus sa iyang kahayag ug ang tawag sa pagpangisda og tawo. Ang kahayag sa kinabuhi sa usa ka tumutuo mao ang saksi nga makadani sa uban.

Maayong pagpamasol ug pagpangisda mga seminarista!

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph