Aldo ring Indu, 2024 (Mothers' Day, 2024)

Aldo ring Indu, 2024 (Mothers' Day, 2024)

"Parangalan ya karing sablang depatan ding gamat na,

at bustan lang ding dapat na magdala lang papuri king pasbul ning kalungsuran.”

~ Diparan | Dangka 31: Sunis 31

(Proverbs 31:31)

"Uling inaskul mu la ding panglub kung dake;

linala mu ku kilub ning atsan ning indu ku.

Pupuryan da ka, uling makatakut at makasdan kung miyaske.

Makapagmulala la ring dapat mu; ing kaladwa ku balu na itang masalese.”

~ Dalit | Dangka 139: Sunis 31-14

(Psalm 139:13-14)

“Ing pamidake malambat ing pamibabata, at maganaka ya;

Ing pamidake e na ipagmaragul ing sarili na; at e ya maragul buntuk.

E ya kikimut mikelangan, e na pantunan ing sarili na, e ya tambing mitutustus,

e ya mimisip karokan; e ya matula king kasalanan, dapot matula ya king katutwan;

pibabatan na ing sabla; panwalan na ing sabla, mamasa ya king sabla,

pibabatan na ing segana-gana.”

~ Mumunang Aklat ding Korintu | Dangka 13: Sunis 4-7

(1 Corinthians 13:4-7)

“Anak, pamintwan la ring pengari yu king Ginu: uling makatud iti.

Parangalan ya ing ibpa at indu yu; iti ing mumunang utus a ating tipan;

Bang maging masalese iti kekayu, at bang kumaba ing bye yu keti king yatu.”

~ Ding Episyanu | Dangka 6: Sunis 1-3

(Ephesians 6:1-3)

“At nganang Marya., paragulan ne ing Ginu,

at ing diwa ku metula na ya king Dyos a kanakung Talapangakbus.

Uling kilala na ing kababan na kabilyan ning kayang talasuyu:

uling; lawen mu, karing sablang dai mayaus kung nwan.”

~ Lukas | Dangka 1: Sunis 46-48

(Luke 1:46-48)

“Dapot bustan meng ing makasalikut a lalaki ning pusu,

king nung sanu ing e asisira, agyang ing palamuti ning mamu at panatag a diwa,

a king panakit ning Dyos dakilang ulaga”

~ Mumunang Aklat nang Pedru | Dangka 3: Sunis 3-4

(1 Peter 3:4)

“Ninung makatagmu king mayap a babai? Uling ing ulaga na binang matas kesa kareng rubi.

Ing pusu ning asawa na ligtas yang manalig kaya, bang ala yang kaylangan king masira.

Daptanan neng mayap at e marok karing anggang aldo ning bye na.”

~ Diparan | Dangka 31: Sunis 10-12

(Proverbs 31: 10-12)

“Makirandam king kekang ibpa a mikayanak keka,

at e me lalatyan ing indu mu potang matwa ne.

Saliwan ing katutwan, at e me pamisali;

ampo ing kebyasnan, at ing turu, at pamisanak.

Ing ibpa ding matalaru bina lang tumula:

at ing mikakayanak king byasang supling mikatula ya kaya.

Ing ibap mu at indu mu sumigla la, at ing pigmulan mu tumula ya.”

~ Diparan | Dangka 139: Sunis 31-14

(Proverbs 23: 22-25)

“Ing metwang babai mu naman, a king panugali meging kabanalan.

E maling mamarsala, e mibye king labis a alak, talaturu ding mayap a bage;

Bang ayturu da la ding anak a kababaynan bang maging matinu;

bang luguran la ring asawa da, bang luguran la ring anak da.

Bang maging maingat, dalise, matangkap king pibale-bale,

mayap, mapamintu karing asawa da.

Bang ing amanu ning Dyos e malapastangan.”

~ Dalit | Dangka 139: Sunis 31-14

(Titus 2:3-5)

“Ding supling na tinikdo la, at inaus deng nwan; at ing asawa na mu naman, at ya pinuri ne.”

~ Diparan| Dangka 139: Sunis 31-14

(Proverbs 31:28)

*** ,

Ing maragul a gagampanan da ring Indu king bye tamu keti king yatu maulagang saup e mu king ibpa nung e karing supling da at anti na mu rin king kapakanan na ning kanbalantyan at mabilug a ketawan.

Yampang na la ning Kapisik ding sunis a menibat karing Banal a Kasulatan anting ambag king kapagmasusyan ning Aldo ding Indu king Aldo ring Indu bukas—ka-12 ning bulang kasalungsungan—Mayu, banwang 2024.

Maligayang Aldo ring Indu karing sablang babaing ating anak o gaganap king tungkulan ning metung a Indu agyang ala lang anak. Lwid kayu, Sablang Indu!!!

***

Dake Talabaldugan

mipaarang – mipayarang, e sasaryang minarang, mengapayarang. English: unintentionally blocked someone or something. Alimbawa king pamangamit: “Ating mibagsak a impun patukoledyung nabengi kaybat mipaarang ya keng dalan at migkumpulkumpul la reng saken keng kekaban ning dalan king Telabastagan..”

***

DIPARAN, KASEBYAN amatwang baot KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Ibalik da ka keng atsan nang Inda mu, e!.” Antini ing sasabyan da reng mimwa kareng anak a mamulang o masyas a buntuk.

Kabaldugan: Isubli ya keng atsan ning ima ing taung pikakakasaman agyang e malyari.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

indu – ya ing bubuktut, manganak, pasusu a kasangga ning ibpa king pibale-bale. Malagad nang amanu a sadyang magagamit lakwas na karing mangatwa at kareng lumang aklat.

inda – anti king indu, ya ing bubuktut, manganak, pasusu a kasangga ning ibpa king pibale-bale. Magagamit namu kareng mangarayung balen, baranggay at kareng pakakalulu.

ima – anti king indu at inda, ya ing bubuktut, manganak, pasusu a kasangga ning ibpa king pibale-bale. Magagamit karing lungsud, karing balen ning libutad lalawigan at pati na karing masalapi.

'ma – anti king indu at inda, ya ing bubuktut, manganak, pasusu a kasangga ning ibpa king pibale-bale. Magagamit karing lungsud, karing balen ning libutad lalawigan at pati na karing masalapi. Kinuyad a “ima”,

mamang – anti king indu, inda at ima, ya ing bubuktut, manganak, pasusu a kasangga ning ibpa king pibale-bale. Magagamit karing lungsud, karing balen ning libutad lalawigan at pati na karing masalapi. Panalili king ima at 'ma. Magagamit karing apung babai mu naman.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph