Garing At Sanglad: Adwang Kawatasan king Milabas (Ivory and Anchor: Two Poems from the Past)

Garing At Sanglad: Adwang Kawatasan king Milabas (Ivory and Anchor: Two Poems from the Past)

“Kaku pang agaganaka

ing banglu ning garing

king balat mung maligamgam

...anting bayung tulung gatas.

Pauli ning danum.

O ning meluglug a pawas

a misamut kaniti.

Yang mibaligtad king lambut ning bakal panandam.

Kambe na ning suglap mung sinalak da

ring irap at sinuklab karing kile.

Telukbungan pamisangkan.

Pilan la ta’ng nwang alipan mengabalag bagyus

kepatdan king ayun na ning kelambatan?

Kaku pang apipilasa

yumu ning garing king salu mung milalablab

...wangis bayung patak a daya.

Pauli ning tipan ning tagimpan

o pangaku ning bukas

...memuput kaniti.

Ya’ing migdayag king mengaskad

a kawa na ning lub a tingkaputi.

Samut ning kurap mung misangkapang puyat

at menipun late.

Pilan lang ulimo mepungus...

at sagung mengabukut king yuyu na ning kapagnasan?”

- “Garing”, Kudta nang Migeul Serrano,

Ka-20 ning Pebreru, 2004

“Metung kung liling maglayag –

Dayung menibat king kanatbang lawlta.

Sinakurap…

sinakildap,

kabud na sinanglad

king metung a kapitangan bengi.

Miglayunang sinalilung penandit

at migsantung

king kekang dungan king mamala;

Anting lingo biga

a misan mu migpayndalan

king kekang mala-banwang panimanman.

Menalumdum kung saguli

king makalimbato sanat

a karinan ning pali!

Dapug ning menampun

a talakasbung kandungan mu.

Ngening misubli na ku king laut

ning wangis salu

a mepanat king dimla,

babalikdan ku ing pamun

pilibe ta king dungan.

King tagkil da ring kekang labi

karing mengasdang kanaku.

E ku bitasang kabaldugan

a pagmulalan angga man ngeni.

Anti ku mung patak

a migpayalun

king lwalas ning dayat malat;

mekad ginogo alawli

king pusad na…

o bulung a lulugusan

ning mabangis a panaun.

E ku akwang kalingwan

ing kekang pamun

a kasing dimla ning amyam.

Dapot lakwas na ing salubung

ding mata mung meging ginu o diwata

ding alipan mung binsagan kung kanaku.

Malaram ku mang maglayag

Keka ala yang apampan...

Ing malabit kung pilubluban.

Lubas ku mung anting daung

Pase-pase layag…

lalabulan ning angin

king lwalas ning alang sikoting karayatan.

Malambat pa bayu ing amyam

labul king gisi-gising layag

At magpabuya karing katig –

Bang nung sakaling mipadpad ku man

Pasibayu king dungan mu…

Mayulit kung mipasanglad…

Nung sakali mu man.

Nung sakali mu naman…

Mapaling dungan…

Kekang kandungan!”

~ “Sanglad”, Miguel Serrano,

Ka-5, ning Oktubri, 2005

***

Deng adwang kawatasan keng panaganu ning Kapisik king aldo a iti menibat la pa karing mitipun a panyulat migit kumulang atlung banwa bayu pa mika-Facebook at pati na ing SunStar Pampanga e ya pa lulwal kanita keng internet. Atin pa kanitang Kapampangan Home Page a nung nu la mitatalastasan at mitatalamitan deng kabalen tamung Kapampangan at metung ya mu ing talasulat yung manalakaran para king Mawli king panaun a ita. Agyang atang ngeni.

Dakal na lang banwa ding milabas at dakal nang migbayu dapot ding makapayunang kawatasan e la pa mebawas ulaga kabaldugan at payabut. Ing lagablab ning pakamal para king Amanung Siswan e ya kukupas nung e lakwas ya pang lalagablab lalu king pamaglipas ning panaun agya mang atin nang social media at deng kayanakan ala na lang masabal kaniti.

Lwid ya ing Kalinangan at Amanung Kapampangan!

***

Dake Talabaldugan

minisik – minisik, memisik, pinisik, tinalamsik, menalamsik. English – splashed, spattered, sprinkled, sprayed. Alimbawa king pamangamit: “Asna kayna ing tulu ning danum keni kekami inya agyang minisik yang bagya ing siping ming bale para kaya mekapandilu ne.”

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini: “Mag-adwa ku isip” o “Menalili kung isip” Bala mu mo naman atin yang adwang utak ing tau, ne. o Bala imalan yang malyaring alilan.

Kabaldugan: Buri nang sabyan nini malilyari ing maralas o agyang pamisan-misan mu ing e la tambing makapagpasya deng tau. E la makapamili king buri dang pilinan uling mekad masanting lang pareu deng pipagpilinan da inya asasabi dang mag-adwa o manalili la isip. Mangbaldugan mung buri de ing metung at buri de ya naman ing aliwa inya pin antita la sasabyan...mag-adwa la isip o manalili lang isip.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

malulam – madalumdum bagya uling deng biga manuling la keng darala dang uran; maybug nang muran.

manukup – anti king malulam, dadalumdum uling deng biga manuling la keng darala dang uran; maybug nang muran.

lilintik – maynang patak ning uran, payat mu ing uran.

itik-itik– maynang maynang patak ning uran. Ing sabi da reng mangtwang mairiya, kanita la mamanyatang deng maglage.

mamambun – matas ing panibatan ning lintik inya asna mu kabagya ing durugpang patak ning uran inya alus e mu akakit durugpa.

mumuran – papatak ing danum manibatan kareng biga at durugpa nu man karin alang pipilinan.

patak-patak – ditak-ditak, bagya-bagya ing tulu ning danum, uran o nanu mang bage mabasa,

papatak – tutulu, pipisik ditak-ditak, bagya-bagya ing danum o nanu mang bage mabasa.

tutulu – mababaldug ing uran, danum o nanu mang bage mabasa.

tutulari - bagya-bagya, ditak-ditak at maynang tulu ning danum, o nanu mang bage mabasa.

bubulus – masikan, bigla at mabinit a tulu ning danum, uran o nanu mang bage mabasa.

bubugnus – anti keng bubulus--masikan, bigla at mabinit a tulu ning danum, uran o nanu mang bage mabasa, dapot ini bala biglang mebulus o mekalwal.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph