Ing Kayaldawan ning Guru (The Spiritual Master''s Birthday)

SunStar Garcia
SunStar Garcia

“Ding malatukal nang bitis ning Talaturung Pangdiwa

ila kabud paralan bang apakirasan ing dalise makatagulaling a kasuywan.

Duruku ku karing malatukal nang bitis ating dakilang pamangasdan at pamigalang.

King kapamilatan ning kalam na ninu man malyaring makadalakit

king laut ning makalabwad a dusa at akamtan ing pakalulu nang Krishna.

Ing kabud ku mung kapapagdasan ya pin ing sana ing panimanman ku

dalise ya kapamilatan ding amanung manibatan king malatukal nang asbuk.

Ing lakap karing malatukal nang bitis ya pin ing kapantasan a kakasna

karing sablang kapagnasan, busul a dalise lugud manibatan kapamilatan na.

Bubusni na la ding pisak kung mata at kakatmwan ne

ing pusu ku king kakataskatasang belwan.

Ya ing panginwan ku beytan kaybat ning beytan.

Magmula kaya ing makabusul a dalise lugud;

kapamilatan na ing kelambelwan malalasak.

Ding Kasulatan ding Aklatbelwan magdalit la

dikil king panugali na.

O Jagad Guru Siddhaswarupananda Paramahamsa!

O ginu! Pakalulwan mu ku sana.

Ipagkalub mu sana ing ing salilungan da ring malatukal mung bitis!

Ing kebantugan mu makalaganas karing atlung labwad.

Kapamilatan ning pamanipun karing alikabuk da ring bitis ding Vaishnava

anting kalakuti ning katawan ku, ing makabusul a lugud daratang.

Ing pamanwas karing bitis da ing Vaishnava

ya pin ing paralan ning kanakung pamanyamba.

Kapamilatan ning pamakisamak parati karela,

asaul ku ing dulum ning kelambelwan.

O Srila Sanatana Gosvami at Srila Rupa Gosvami,

a malalam a balun ning yumu ning panilan ning dalise lugud,

adwang pangaketawan ning dakilang yumu ning panilan da

ring Nwan a Misangga, at adwang impun tanaman

a nung sanu ing pakalulu da ing mabilug a yatu

timawa ya king dusa, ing sablang ligaya kekayu!

Karing aklat yu, adwang dakilang kaladwa

malino da lang lalarawan ing dalise lugud ning kasuywan.

Ikayu ding lulanan ning mayumung sabo ning panilan ding Nwan a Mipalsinta,

Ing pamanandam kekayu magdalang saring ligaya king pusu.

Deng mayumu dang lambis ila ring santungan ku.

E kayu kapanipaniwala kabandi, ating makabusul a lugud

Nwan a Mipalsinta, metung a lugud a lakwas maulaga

kesa keng pepadalisayan a gintu king apulung dalan a api.

O Rupa at Sanatana Gosvami, ing sablang ligaya kekayu!

Magmakalunus ku, pakisabing mayap, pagkaluban king pamakirame

mapilan karing sulang kwintas!

Alang-angga kung makisamak king syam a tuklip

a paralan ning makatagulaling a kasuywan,

a yang maulagang panabilin ning Srimad-Bhagavatam,

at e ku la samban ding diwata.

O kapatad, sasabyan ku keka: Ing Makatagulaling a Kasuywan

ing pekamayangat a uri ning pamanyamba.

Ing pamangawa karing amanu ning guru,

ding nwan at ding banal a kasulatan mekisanmetung ning kanakung pusu,

parati kung gagato at kakawe king laut ning dalise lugud.

Aliwa ku kareng karmis at jnanis, a alang pamitagulaling para kang Krsna.

I Narottama sasabyan na ing katutwan.

“Anggang e tamu dilwan ing sarili tamu king alikabuk ding bitis

na ning metung a Nwan, e tamu mika-karanasan king kakataskatasang tuklwanan.”

(Bhāgavatam 7.5.32 (Bhāgavatam 7.5.32)[v33]

“O talapagsisti ding kasalang, ing pamidaun king belwan

lakwas yang makayapan kesa king pamidaun

karing pibandyang panglabwad.

O anak nang Prita, kayabtas ning segana-gana,

ing pamidaun king pamangawa mapupupus ya

king kalagpaslagpasang belwan.

Pakikwanan mung apanigaralan ing katutwan kapamilatan

ning pamaglapit king talaturung pangdiwa.

Mangutang mapakumbaba kaya at miyapse pamanyuyu kaya.

Ing kaladwang mekakilala na king sarili

malyari yang midake belwan keka uling ikit na na ing katutwan.

At nung apanigaralan mu na pin ing katutwan,

abalu mung deng sablang mabibye dake Ku la ngan - -

at ing ati lu Kanaku, at Kanaku la”

~Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Dangka 4: Sunis 33-35

(The Song of God, 4:33-35)

***

Polosa para kang Srila Prabhupad

Vyasapuja, 2024

o, pakamalang srila prabhupad

o, laut ning pakalulu—

bustan mung aganaka da ka parati

neng mamanlag ya'ing aldo

o neng papatak ing uran

sana, bustan mung salilung ku—

karing mapamakalulung tukal mung bitis

king sala o king lusuk a dalumdum

e mu paburen mako ku keka—

bustan mung kalawat ku king kekang pakalulu

king pamagdili-dili o kareng malda

magmakalunus ku keka, ginui—

e paburen ing kalingwan da ka kapilan man

mabsi ku man o danupan

bustan mung takman ku ing yumu—

ning lugud kang krishna, makamal kung ginu

king panaun na man ning kapayapan o lumpungan

o, e mu pabustan sulan na ku ning takut—

sana, pagkaluban mu kung king pamanglwalu mu

neng daratang la ring kakaluguran o lalakwan da ku

sana bustan mung magsantung ku—

king lugud mung e manayang kapalit

neng ating pibandyan o kakalulwan

sana, e mu paburen miganaka ku—

uling mabandi ku king nwan mung lugud

king saring tula, o king malalam a kaplas

bustan mung ing talakd ku pante—

sana, pagkaluban mu kung katatagan

king beytan o kamatayan, kalawat ku keka

mengari king asung malulumud—

ika ing santungan ku parati, ginu

ing saring saya o king labis-labis a lungkut,

dinan mu kung matatag a pasya—

sana, e mu ku paburen malilili, ginu

neng deng kakaluguran at kapalsinta lalakwan da ku

o neng kakalingwan da na ku—

bustan mung aganaka da ka, mal a talaturu

malusug man o salunan, bustan mung ing lalam

ning kapanaligan keka e mabawas—

sana, paskinangan me pang lakwas

neng matinu ku kaisipan o maglimpungatan,

o, kanakung ginu at talaturu—

sana, ika mung dili ing ka'kung suywan

banwa o alang-anggang dusa, minanu mo

kabud ati ka karin—

ing mayumu mung lugud ati yu nu man karin

king penandit ning kamatayan, sana sopan mu kung

ganakan pa mu rin i krishna—

kanakung bye at kaladwa...malagung diwata!

~Miguel Serrano, 07, June 2024

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph