(Ing Panaun ning Kauran) (The Rainy Season)

SunStar Garcia
SunStar Garcia

“Makanyan man e na pa likwan ing sarili nang alang patibe:

Pepakit na yang ganaka kapamilatan ning pamamye uran ibat banwa

at ding tanam karing kapanaunan da;

magkalub yang dakal a pamangan at kakasnan na la ding pusu yu king tula.”

~ Ding Dapat |14: Sunis 17

(Acts 14: 17)

“ E ku naman pepauran kekayu inyang ing papalut atlung bulan pa karayu;

Peparala kung uran king metung a balen, dapat ali karing aliwa;

Ing metung a dayatan atin yang uran; ing aliwa ala at melangi ya.”

~ Amos |4: Sunis 7

(Amos 4:7)

“Dapot ating tau keni at kapanaunan ning kauran iti;

inya e ta malyaring lumwal.

Metung pa, ing bage a ini e malyaring pisabyan

king metung o adwang aldo,

uling mikasala tamung bina king bage ini.”

~Esra |10: Sunis 13

(Ezra 10:13)

“Miyasik kayung katalarwan para karing sarili yu,

palutan ing bunga ning lugud a e sasala,

at aspakan ya ing gabu na e mesarul;

uling panaun na bang pagdulapan ing Ginu.

Angga keng datang Na ya at iyambun ing katalarwan na kekayu.”

~ Oseya |10: Sunis 12

(Hosea 10:13)

“Ika banwa king babo, uranan mu ing katalarwan ku;

bustan lang ding biga magpauran la.

Bustan yang ing yatu mibukaka ya,

paburen ing pangakabus sumibul,

bustan ing katalarwan dagul masalese;

Aku, ing Ginu, lelangan Ku iti.”

~ Isayas | 45: Sunis 8

(Isaiah 45:8)

“Pakisabyan Yang mayap ing Ginu a magparala karing bagyung duldul.

Mamye yang ambun karing sablang tau, at tanaman ding dayatan karing balang metung.”

~ Zacarias | 10: Sunis 1

(Zechariah 10:1)

“I Elyas metung yang tau, mengaring anti mu naman kekatamu.

Mengadi yang mabinit nang muran, at e minuran king mamala kilub ning atlu at kapitnang banwa,

Pasibayu mengadi ya, at ing banwa memye yang uran, at ding tanaman mikabunga la.”

~ Santyago | 5: Sunis 17-18

(James 5:17-18)

“Kabud ding banwa misara la at alang uran

uling deng memalen mu mikasala la laban keka,

at neng mangadi la papunta king dane mung iti

at mamye papuri king lagyu mu

at lakwan da ing kasalanan da uling pepasakitan mu la,

at kaybat makirandam ibat banwa at at patawaran la sala ding talasuyu mu,

ding memalen mu king Israel.

Turwanan mu la king makatud a dalan bang bumye,

at parala kang uran king gabun a pigkalub mu

karing memalen mu para king pamana.”

~Mumunang Aklat Ding Ari |8: Sunis 35-36

(1 Kings 8:35-26)

***

Panaun na naman ning kauran at iti ing kakatakutan da reng memalen karing dane ning Mawling Kapampangan nung nu ing gabun lalagpusan na na katas ning ning danum. E na makagyu ing pamangabit bakting kareng bale a gawa keng dutung. Kaniti la manipun pamangan a de lata, mayumu, taba at dakal a abyas deng sibabale nung makananu ing gagawan da reng salusad o panas.

Kareng lalapo plasdan deng asan mangabulus lakambe da reng paro, ulang, ema, damuku pati na talangka lakwas na nung miyagnanan keng atab. Deng kayanakan asno kasayang mamalug uling e da pa balu ing kabaldugan ning albug karela. Para karela panaun na iti ning pamanalug at pamangawe. Milalako ing lisangan dapot lalapo la kapigaganakan deng pengaring pakakalulu lakwas na deng ortelanu, manasan, magbante at makibanding palsdan.

Manyaman mangan. Manyaman matudtud, nung ala kang kakarugan a panyatang ning albug o bulus karing plasdan at e mu kakatakutan ing pamaglapo ding sapa at ilug a maging sangkan bang mitas ing albug. E anti kareng masalapi o mabandi a ating malyaring pilipatan a bale kareng lungsud at dakal a salaping malyaring igutan nanu mang aldo karing bangku.

Makalunus la reng maluka neng kauran king Mawling Kapampangan.

***

Masayang Ka-Pitung Kayaldawan king matenakan, masanting at maganakang anak a makibat king lagyung Raphael Garcia Caylao ning Sta. Rita, Makabebe keti Lalawigang Kapampangan a migmasusi king kaladawan na napun—Mayu 27, banwang kasalungsungan o 2024. Ya ing kapat karing mipisan-pisan at karing apu ning talasuyu yung talasulat.

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Malagad pa keng kildap king kaleldo.” Ating kapalyaryan o gagawan na ning ninu man a e na parating daraptan. Pangasdanan da reng aliwa nung gawan na man iti.

Kabaldugan: Mangabaldugan a e maralas malilyari o e na parating papalyaryan ning gagawa kaniti. Mekad misan mu keng pabanwa malilyari antimo ing kayaldawan.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

malulam – paratang ing uran inya deng biga tutuling la uling kasna lang danum a bisang mibagsak.

manukup – mengari keng malulam, paratang ing uran inya deng biga tutuling la uling kasna lang danum a bisang mibagsak. Ing pamiyaliwa ya pin ing bina nang dadalumdum inya bala ating tutukup a a sari karagul a tau keng yatu inya milalako ing sala.

lilintik – umpisa na ning pamanuran.

itik-itik – mayna mung pamanulu ning uran. Kaniti da sasabyan deng mangatwa ing iriyang ating lalabas a maglage.

mamambun – lakwas maynang pamanulu ning uran, bala pisik-pisik la mu deng biga. Makakayap kareng tanaman dapot makasakit kareng mayna katawan a miyayambunan lakwas na reng bingut.

mumuran – pamagbagsak ning danum keng labwad manibat karing biga.

babagyu – bina kasikan a pamanuran at labul ning angin.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph