Ing Pekamakapampan a Belwan.Dake 2

(The Most Confidential Knowledge, Part )
Ing Pekamakapampan a Belwan.Dake 2

“Aku ing ibpa na niting sikluban, ing indu, ing antabe, at ing lakan. Aku ing dirikilan ning belwan, ing mandalise, at ing kulit a om. Aku naman ing Rig, Sama, at ding Yadyur [Aklatbelwan o Vedas].

Aku ing parasan, ing mitatas, ing ginu, ing saksi, ing karinan, ing santungan

at ing pekamal a kakaluguran. Aku ing pamaglalang at pamaglasak, ing dalerayan ding sabla,

ing pipaynawan at ing alang-anggang bini.

O Ardyun, ampatan Ku ing pali, ing uran at tigang. Aku ing kelangkamatayan,

at Aku mu naman ing kamatayang mikatawan. Ding malilyari at e malilyari ati lu Kanaku.

Deng manigaral karing aklatbelwan at miminum king sabo soma,

magdulap karing makabanwang labwad, sasamban da Kung makapatalilis.

Mibabait la king labwad nang Indra, a nung nu la magpasasa king maladiwatang tula.

Ampat apagsasan da na ing pambanwang tula, mibabalik lang pasibayu keting mamamate labwad. Inya pin, kapamilatan ding tuntunan ning belwan, darasnan da mapundat mung saya.

Dapot detang sasamba king pamanyuyu Kanaku, migunamgunam king Kanakung makapaymbabo aske—para karela darala Ku nung nanu ing kakulangan da at tatangkapan nung nanu ing atin la.

Nanu man ing idaun ning ninumang tau karing aliwang diwata, O anak nang Kunti,

makatagulaling para Kanaku mu kabud, dapot miyayampang alang tune pamisanak.

Aku kabud ing talapasasa at ing kapupuntalan ning daun.

Detang e makakilala king Kanakung kalikasan miraragsa la.

Deng sasamba karing diwata mibait la karing diwata; deng sasamba karing maglage

at diwa mibait la karing antitang lelangan; deng sasamba karing pipumpunan miraras la

karing pipumpunan; at deng sasamba Kanaku mye la kambe Ku.

Ninu mang miyamapang Kanakung ating lugud at tagulaling a bulung,

bulaklak, bunga o danum, tanggapan Ke ya.

O anak nang Kunti, ing sablang daraptan mu, ing sablang kakanan mu,

ing sablang yampang at pamye, pati na ring pamagdimut a daraptan mu,

dapat mung gawan mengaring ampang

para Kanaku.

Kapamilatan niti mikabus ka karing sablang ablas karing mayap o marok a dapat,

at kapamilatan ning tuntunan ning pamisakwil mikabus ka at miras Kanaku.

E Ku mangalalu kaninu man, o mangabiran kaninu man. Patas ku karing sabla.

Dapot ninu mang gagawang kasuywan Kanaku kakaluguran ya, ati yu Kanaku,

at Aku kakaluguran Ku mu naman kaya.

Agya mang ninu mang gawa karing kasumpa-sumpang dapat, nung maksuglung ya

king makatagulaling a kasuywan, mituturing yang miki-pangabanal

uling makadane yang masalese.

Mabilis yang maging makatuliran at darasnan na ing lalambat a kapayapan.

O anak nang Kunti, ipasyag mung matepangan a ing talasuyu Ku e ya mamamate.

O anak nang Prita, deng magsantung Kanaku, bista’t mibait lang mababa—babai,

magbaliwas, talagawa—malyari dang dasnan ing kakataskatasang parasan.

Makananu la kadakila kanita ring bramanas, ding makatud, ding talasuyu at banal a ari

atsu keting labwad a kisna king kasakitang ayni a makasuglung

king malugud a kasuywan Kanaku.

Itingid meng parati Kanaku ing isip mu a mimisip kanaku, manampang kagalangan at sasamba Kanaku. Uling makagunam kang lusuk kanaku, bitasa ing miras ka Kanaku.”

~Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Dangka 9, Sunis 17-34.

(The Song of God 17:34)

***

Karing sunis ning dangkang ini, magpakilala ya ing Ginu kang Ardyun at kapamilatan na magpakilala Ya naman karing segana-ganang malyaring makabasa, makarandam o adakayan ning pamitalamitan da. Papabalu Na ing kalikasan Na, deng upaya at sikanan nang alang kasimpara dapot sumangid nita papabalu Na mu naman nung makananu Yang lapitan, suywan at luguran.

Papasyag Na karing sabla ing makapampan a katutwan a e da malyaring abalu deng lelangan nang matas a lub at alang kapagnasang sumuyu Kaya.

***

Dake Talabaldugan

1. minulit – ginawang pasibayu magmula king kadwa o migit a ukdu. English: repeated, replicated, performed again, sustained. Alimbawa king pamangamit: “Ala pang e minulit keng pamangawe keng pusad ning dagat king libutad ning karagatan a malapit king India.”

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Masikan ya puli”. Ing katlung amanu malagad yang magagamit kareng mipagsalitang kabalen at nung dandaman ya man mekad a lang makibalu nung nanu ing buri nang sabyan o kabaldugan na. Lakwas yang madarandam ing “memuli” a mekwa keng uyat amanung “puli”.

Kabaldugan: Ing buri nang sabyan ning masikan ya puli ya pin ing masikan ya naman keng gawi o panugali, at pati na itsura ing ninu man at ikwa na iti o a pulyan na iti keraklan keng pengari na at ing kasebyang ini alus ala yang pamiyaliwa keng “luksu nung biserung kambing ing gayndu ya mu rin.”

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

1. gagalaid – metung a bage guguyud at lalabas keng gabun, lande o nanu mang durugpan na.

2. gagadgad – metung a bage, tau o kaladwan (animal) a guguyud at lalabas keng gabun, lande, dalig o nanu mang durugpan na.

3. gagaladgad – anti keng gagadgad, metung a bage, tau o kaladwan (animal) a guguyud at lalabas keng gabun, lande, dalig o nanu mang durugpan na.

4. gagasgas - anti keng gagadgad at gagaladgad, metung a bage, tau o kaladwan (animal) a guguyud at lalabas keng gabun, lande, dalig o nanu mang durugpan na at maglakwan galus o gasgas.

4. sasanggaid - anti keng gagalaid, metung a bage, tau o kaladwan (animal) a guguyud at lalabas keng gabun, lande, dalig o nanu mang durugpan na.

5. daragus– metung a bage a guguyud at lalabas keng gabun, lande, dalig o nanu mang durugpan na.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph