Mapilang Kawatasan king E-Binang-Malaut a Milabas (Some Poems from the Not-so-Distant Past)

Mapilang Kawatasan king E-Binang-Malaut a Milabas (Some Poems from the Not-so-Distant Past)

“Ala kung mala-pukyutang dila

Paulit-ulit king pamanyambitla;

King bula’t kareng batwin manyungkit

At gagale pantas king pangasunis…

Ing isip yu e bisang malis

O dit’mu man magpakalwalas

Dapot kakung pagmaragul,

kakabug king kakung salu…

E ku watas!

E ku manwala king parnasu

O king atena a bayu;

Lakwas king musa o lira!

Kekayu namu ngan

ing sablang layak...

Sasalingalngal lupa yu

Anting bangke malalaso…

Minanu nung e ku watas?

E mu kabud a manayun

Nung e kabud mung katutwan

Ing kanaku tatalukyan.

Kapanwalan yu – meging alipan

Mamanginu karing daywan…

Didilat karing karelang

Mengabisaklat a pitaklan!

E ku sasaryang mipasunis

Mipayntagung mitud ku mu

At e ku tune sasaryan.

Pauli ning e ku pin anting watas

E ku mengari kekayu!

E ku kekayu makyagum -

Uling e ku kasi watas!

Sasakwil ko reng bulung a

King buntuk yu puputung da;

Pamigale makasukad,

Timawa ku’t luse diwa

Mengari king labul amyam

O kildap king ugtung kaleldo…

O paslung lili, sula-sulapo…

King kanwan yu mamandugpa

Kek’ong king dangalan lasing

at layun megi nang sugapa.

…neng kekayu e ku kabilang

Pauli ning aku e ku pin

anti kekayung watas!

Ing amun yapse ku kekayu

Watas a titilo puluk.

Ing daya ku agyang magus

Patulwanan da ko tuluk!

E ku watas…luse kung diwa!

Miyadya kayu…panas, balas, ulas, udas…

Matayug, matilo, babaung tagilo…

ik’ong sukal king mula ning Indung Balayan

magpampan king saya ning bansag

at sasayung taguring “watas”!

~ Eku Watas, nang Alejandro N. Sigwa

Ka-19 ning Panigung Bulan 2007

“Mayumung lawiwi daig ing panilan,

King panimanman mamyalungan

anting talubang king mula ning kalimbatawan;

Tambing mebating anting mispak a bulang lebulan

ning bingut o sinalipapo asuk king lawlta.

Mesaul king alipatu ning milalablab

a aligwat ning malik ning timyas mu.”

~“Lawiwing Panilan”, nang Alejandro N. Sigwa

Ka-31 ning Panigung Bulan 2018

***

Deng kawatasan paralan la bang mipasyag la reng amanu kareng aliwang tau kapamilatan ding watas o ninu mang ating kegiwan sumulat mabulaklak, makabaldugan at mayumu o agyang mapait a pamipasyag king panamdaman da o agyang e da panamdaman dapot daranasan da reng kapara dang tau.

Anti mu naman karing aliwang paralan ning pamipasyag, deng kawatasan manibat la karing pilubluban da reng talasulat o anti mu naman kareng talagulis o tagapaglalang dalit o awit. Kayabe la naman deng aliwang aske ning alit o sining a ing sukat maging sangkan ya pin ing pamidake karing mangalagung bage king kapaligiran o mekad karing guni-guni da reng kampung ning sining. Ing kalayan maragul yang sukat atin la deti.

Alang ninu man karela ing sukat paylalam king tuntunan da reng aliwa, dapot katungkulan da pa mu rin ing talukyan la reng sangkap ning panyulat, pamigulis, terak, o aliwang aske ning sining. Ninu wari o pilan la wari deng bisang paylalam karing batas ding aliwa. Makanyan man, sukat talukyan la pa mu rin ding batas o tuntunan a likas karing nanu mang aske ning sining.

***

Masayang Kayaldawan king pakamalan ming pangane (Princessille “Chei” Garcia-Caylao), a magmasusi bukas king kayang aldobeytan (Nobyembri 22). Sana mika mayap kang kabulasan, masikan pamikakatawan at alang nanu mang panamdamang nanu man parati. Mimingat parati. Kaluguran da ka!

***

Dake Talabaldugan

minawig – akayawig, akalupa, meging kabas, akayaske, akayarle. English – looked like, looked similar or the same, seen as of the same looks or features Alimbawa king pamangamit: “Inyang pekapiblas deng anti keng nung nanung susulud nang Kathryn ing pisan kung asna kaburi kaya minawig yang tagana kaya inya bala pibaklas lang luyus.”

mine – minta, linakad papunta, (ating) inayan, dintang, miras. Ibat kung uyat amanung “ume”. English – went to, proceeded to, approached. Alimbawa king pamangamit: “Agya mang babawal deng makikit keng sadya nang kapaglolo king kangatba, mine ya pa mu ring pilit i Meu keng palsintan nang i Etang.”

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini: “Bala pibaklas lang luyus.” Dakal a kasebyan antimo ing “Bala pibaklas lang ungut, o nanu mang ababaklas o ababangal.

Kabaldugan: Ing kasebyang ini mangabaldugan a milupa lang milupa deng adwa o migit pa keng adwang tau o mekad agyang e tau. Mapalyaring mikapatad la, o mikamaganak la dapot malyari mu namang agyang e la minanu balang dapot miyawig la pa mu rin.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

atatalastasan – ababalu kapamilatan ning pamisabi, pamibalita o pauli ding nanu mang paralan ning pamitalastasan o pamipasyag.

atitingiran – anti king atatalastasan, ababalu kapamilatan ning pamisabi, pamibalita o pauli ding nanu mang paralan ning pamitalastasan o pamipasyag.

ababalugbugan – ababalu kapamilatan ning darandaman king pamisabi, pamibalita o pauli ding nanu mang paralan ning pamitalastasan o pamipasyag. Amamalitan kapamilatan ding balugbug.

apipisabyan-sabyan – apibabalwan pauli ning pamisabi, pamibalita o pauli ding nanu mang paralan ning pamitalastasan o pamipasyag.

atatalakayan – nanu mang bage ababalu kapamilatan ning pamisabi, pamibalita o pauli ding nanu mang paralan ning pamitalastasan o pamipasyag. Pangdakalan o pangmalda.

asasagap - ababalu kapamilatan ning sabi-isabi, bali-balita o pauli ding nanu mang paralan ning pamitalastasan o pamipasyag.

ababalitan – belwan a miraras karing tau kapamilatan ning pamilipat-lipat king nanu mang sabi-isabi o bali-balita—tutu man o ali.

darandaman – nanu mang belwan a darndaman o lulub karing balugbug o panamdam ning panandam o darandaman.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.
logo
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph