Sugilanon: Ang damgo ni Nang Maria

Sugilanon: Ang damgo ni Nang Maria
Sugilanon

EMELY B. FELIPE
El Pardo, Boljoon, Cebu

SI NANG MARIA adunay usa ka anak nga lalaki nga ginganlan og Mario. Usa pa lamang ka tuig si Mario ug ilo na sa amahan. Si Noy Jose namatay tungod sa sakit nga hubak. Bisan sa kalisod sa kahimtang ni Nang Maria kay lagi nag-inusara siya sa pagbuhi ug pag-atiman sa iyang anak, wala siya mawad-i sa paglaom ug hugot ang iyang pagtuo ug pagsalig nga sa umaabot mamahimong usa ka propesyonal ang iyang anak.

Nagtrabaho si Nang Maria sa gamay nga tindahan sa ilang dapit. Sa panahon sa iyang pag-serbisyo sa tindahan, iyang isalig si Mario sa iyang duol nga silingan. Iya kining ibilin.

Ug sa iyang pagpauli inigka hapon, iya kining agion pagkuha aron iya na pod kining maatiman. Walay giusikan nga oras si Nang Maria kay ang matag hagtok sa orasan bililhon alang kaniya.

Miirog ang mga adlaw, miligid ang mga bulan ug nahimong katuigan. Mitubo ug midako si Mario nga usa ka buotan ug puno sa mga maa­yong gawi ug kinaiya. Bisan sa ilang kapit-os ug kalisod, nagpadayon pagtungha si Mario. Sa panahon nga wala siyay klase, moabag siya sa iyang inahan sa pagpaningkamot alang sa ilang panginabuhian. Dili mapugngan ni Mario ug mosulod sa iyang hunahuna ang mga pagbiaybiay sa uban, apan wala niya kini hatagi og bili; hinuon, iya kining gihimo nga hagit sa iyang kinabuhi aron iya pang palig-unon ang iyang kaugalingon.

Nahuman ni Mario ang hayis­kol. Ug iya na usab nga giandam ang iyang kaugali­ngon alang sa sunod nga lakang sa pagtungha.

Usa niana ka higayon sa lalom nga kagabhion, sa iyang pagkahinanok maoy mipukaw kang Mario ang bakho sa usa ka babaye. Iya kining gipaniid kon diin gikan ang hilak.

Iyang nadiskubrihan nga ang iyang inahan ang nagbakho. Iyang gialam-alaman. Iyang gipangutana unsay hinungdan sa iyang paghilak.

“Sige lang, Dong, moabot ra ang tukmang panahon, imong masayran ang hinungdan kon unsay hubad sa akong damgo,” matod ni Nang Maria.

Pursigido si Mario nga motungha sa kolehiyo. Wala niya panumbalinga ang mga kasakit ug mga kabudlay nga iyang nahiaguman.

Sa laing higayon, nahipugwat na usab siya gikan sa iyang halalom nga pagkahinanok tungod sa bakho sa iyang inahan nga iyang nadungog. Mibangon si Mario ug miadto sa lawak sa iyang inahan nga puno sa kabalaka ug kahigwaos. Dali niya kining gigakos ug gihapuhap ang abaga. “Unsa gayod kaha ang hinungdan sa pagsige og bakho ni Mama?” pangutana ni Mario sa iyang kaugalingon.

Mipadayon og bakho ang iyang inahan migakos paghu­got kang Mario. Laing higa­yon na usab napakyas si Mario sa iyang pagkuha sa tubag sa iyang inahan.

Andam siya nga magpaabot kon kanus-a siya suginlan sa hinungdan sa pagdanguyngoy sa iyang inahan.

Mituyok na usab ang ligid sa panahon. Nanglabay na usab ang laing katuigan. Ang mga sakripisyo ug pag-antos ni Mario ingon man sa iyang inahan, nagbunga na gayod.

Gibuligan si Mario sa iyang mga pagpaningkamot. Si Mario adunay tibuok nga pagsalig sa iyang kaugalingon ug kanunay nga positibo sa tanang higayon. Gihimo usab niyang ehemplo ug dakong kusog ang iyang inahan.

Ug niining higayona, dili matukib ug walay kabutangan ang kalipay ug kahinam ni Mario, ingon man ni Nang Maria. Miabot na gayod ang dugay nga gipaabot ni Mario.

Puno sa kasadya ang masud-ong sa mga panagway sa ina­han ug anak nga mipaso sa halapad nga entablado nga napuno sa maanindot nga mga dayan-dayan. Nagsul-ob siya sa biste sa kalampusan, ang toga, timaan sa kalampusan sa usa ka damgo. Ang ilang pahiyom nagpaila unsa kadako ang ilang pasalamat ngadto sa mga tawo nga kabahin ug tipik sa ilang kalampusan.

Dihang didto na sila sa ilang lingkuranan, gigakos ni Nang Maria ang iyang anak ug mibakho. “Dong, nahiabot na gayod ang tukmang panahon nga dugay mo nang gipaabot. Ang akong paghilak ug pagbakho natapos na. Nasabtan ko na ug nasubay, mao diay kini ang estorya sa akong damgo. Ang imong kalampusan mao kanunay ang akong gidamgo!” tug-an ni Nang Maria. Nagginaksanay ang inahan ug anak nga puno sa luha sa kalipay ang mga mata. (KATAPUSAN)

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph