Sugilanon: Balik sa Villa Carmencita

Sugilanon: Balik sa Villa Carmencita
Sugilanon

CARMELO D. LARIOSA

Panadtaran, San Fernando, Cebu

DINHI sa balangay sa Walingwaling nga nahisakop sa lungsod sa San Bartolome, malantaw gikan sa national highway ang matahom nga Villa Carmencita nga nagbuntaog sa usa ka bungtod. Kining maong villa gipanag-iya ni Nicanor nga anak sa usa ka bilyonaryong magpapatigayon. Ug kay bugtong anak si Nicanor, siya ang nakasunod sa dakong bahandi nga kabilin sa namatay niyang amahan. Tungod sa katimgas ug katiunay sa iyang gugma ngadto sa iyang hinigugma nga si Carmencita, iya kining gisaaran nga magpatukod siyag usa ka villa isip gasa niya niini sa adlaw sa ilang kasal. Ug siya mismo si Nicanor ang naghatag og pangalan sa ‘villa’ nga: Villa Carmencita. Guwapa si Carmencita kay kaliwat kinig Katsila. Pag-umangkon siya sa kura paruko sa simbahan sa lungsod nga si Padre Roque. Malipa­yon ang duraha sa ilang panag­luon sa salag sa kaminyuon ug gitugahan silag anak nga usa ka batang babaye nga ilang gi­nganlag Estrellita.

Unya ingon sa midat-og kang Nicanor ang kalibutan dihang namatay si Carmencita sa usa ka katingalahang sakit. Nagmagul-anon si Nicanor. Sa nagpangidaron nag siyete anyos si Estrellita, motugtog na kini sa piyano ug sa laktod nga pagkasulti, mahihugmaon kini sa musika. Ang mayordoma ug yaya ni Estrellita nga si Man­ding Anas nakadayeg sa ta­lento sa dalagita.

Usa ka gabii niana, nahiuli si Nicanor nga may kuyog nga usa ka batang lalaki nga gipasakay niya sa iyang kotse. Nagkato ang hitsura niini ug nagkaimat. Gision og sinina. Morag susama ra kinig panuigon kang Estrellita.

“Manding Anas, nakita ko kining bataa nga naglaruylaroy ug nagpakilimos sa kalye sa siyudad. Naluoy ko kaniya. Maong gidala ko siya dinhi sa villa. Rodrigo ang iyang pangalan. Ligoa, Manding, sinina­ig tarong ug padungana siyag panihapon namo ni Estrellita,” matod ni Nicanor dayong sulod sa iyang kuwarto.

Dihang nanihapon na sila, nakita ni Nicanor nga dili bakikaw mogamit sa tinidor ug kutsara ang batang si Rodrigo.

Sa sinugdan, medyo bation pag kauwaw si Rodrigo kang Estrellita apan kay si Estrellita man ang mounag tagad kang Rodrigo, maong nagkasuod ra gyod ang duruha.Matag hapon, motugtog si Estrellita sa piyano. Paglabay sa katuigan, dalaga na si Estrellita ug ulitawo na pod si Rodrigo. May talento si Rodrigo sa pagkulit kay iya mang gikulit sa dakong punoan sa kahoyng narra ang paborito niyang awit nga ‘Till The End Of Time.’ Usa ka hapon, mitugtog si Estrellita sa piyano ug iyang gipakanta si Rodrigo ug miawit kini nga giduyogan ni Estrellita sa iyang pagpiyano. Ang giawit sa ulitawo ‘Till The End of Time.’

Nianang pagka ugma, nahanaw si Rodrigo. Nagmagul-anon Estrellita kay sa hilom may migitib nga pagbati sa iyang kasingkasing alang kang Rodrigo. ‘Hain ka na man, Rodrigo?’ nagkanayon si Estrellita sa hilom. Namatikdan ni Nicanor nga magul-anon si Estrellita. Busa sa adlawng natawhan ni Estrellita, dunay Kotelyon sa ‘debut’ sa iyang ‘birthday’ kay disi-utso anyos na man ang dalaga. May gipang-imbitar sila si Nicanor ug Manding Anas nga mga ulitawo ug sayawan si Estrellita nga magdalag mga bulak sa rosas. Unya misunod ang anunsiyo ni Nicanor nga motugtog si Estrellita sa piyano og usa ka matahom nga piyesa.

Misugod ang dalaga sa pagtugtog. Ang iyang gitugtog mao ang awit nga ‘Till the End of Time’ ug samtang nagtugtog si Estrellita sa piyano, kalit may mitumaw nga ambu­ngang lalaki. Miduol ug mibarog kini tupad sa nagpiyano nga dalaga, ang iyang walang kamot gipatong sa abaga sa dalaga. Nahunong pagtugtog si Estrellita ug nakurat sa yang nakita. “Rodrigo, ikaw? Mibalik ka..?”

“Oo, Estrellita, mibalik ako dinhi sa Villa Carmencita...tungod kanimo, kay dili ko kalimbongan ang pinitik sa akong kasingkasing. Gihigugma ko ikaw, Estrellita!” Unya mibalik pagtugtog si Estrellita sa piyano duyog sa pag-awit ni Rodrigo sa awit nga ‘Till the End of Time.’ (KATAPUSAN)

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph